PRACOWNIA 26.02.2010

Kasprowy bez większej ilości narciarstwa pozatrasowego

Na czwartkowej (25.02.2010) konferencji prasowej dyrektor Tatrzański Park Narodowy ogłosił porażkę swojego planu udostępnienia nowych terenów dla narciarstwa pozatrasowego w rejonie Kasprowego Wierchu. Wprowadzenie pomysłu wiązałoby się ze złamaniem prawa polskiego i unijnego przez urzędnika państwowego.

Dyrekcja nie rezygnuje jednak z planu poszerzenia tras w przyszłości. Plan dyrekcji TPN zakładał powiększenie terenu dla narciarzy na zboczach dwóch szczytów znajdujących się po obu stronach Kasprowego Wierchu: Pośrednim Wierchu Goryczkowym na zachodzie i Beskidzie na wschodzie o dodatkowe 40 hektarów (co stanowi wzrost o 64,5% terenów dla narciarstwa znajdujących się w strefie ochrony ścisłej parku narodowego).

PnrWI wyraziła się bardzo krytycznie do pomysłu, zarzucając szereg błędów merytorycznych, formalnych i prawnych „Analizie oddziaływania na obszar Natura 2000 udostępnienia narciarskiego rejonu Kasprowego Wierchu poprzez rozszerzenie strefy przeznaczonej dla narciarstwa pozatrasowego”. Rada Naukowa Parku również wyraziła się krytycznie przygotowanej dokumentacji.

Staramy się wyciągać wnioski z naszych działań i przyznawać do popełnionych błędów. W przypadku tego projektu błędem nie była propozycja poszerzenia tras, ale procedura

można przeczytać na stronie TPN

Skandalem jest to, że dyrektor zamiast chronić przyrody podejmuje działania by udostępniać tereny ochrony ścisłej w TPN dla narciarstwa. Problemem nie są procedury, jak głosi dyrektor TPN, których należy bezwzględnie przestrzegać,problemem jest brak wystarczającej ochrony terenów wokół Kasprowego, nie radzenie sobie służb parkowych z nielegalnie jeżdżącymi narciarzami. Należy pamiętać, że udostępniając teren dla freeride`ów doprowadzi się do zniszczenia bezcennej przyrody, dla ochrony której powstał Tatrzański PN

mówi Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Deklaracje dyrektora TPN o zamierzeniach podjęcia dalszych prób udostępnienia terenów dla freeride`ów Pracownia na rzecz Wszystkich Istot uważa za niedopuszczalne. Priorytetem w rejonie objętym ochroną ścisłą TPN musi być ochrona przyrody.

Uważamy za niemożliwe, iż w ocenie oddziaływania na środowisko uda się dyrektorowi TPN wykazać brak negatywnego wpływu na przyrodę Tatr. Powiększenie terenów dla uprawiania narciarstwa będzie miało negatywny wpływ na przyrodę Tatr.

Tatry stanowią niecałe 0,07 promila powierzchni Polski, co odpowiada obszarowi Krakowa. To jedyne góry o charakterze alpejskim w Europie Środkowo-Wschodniej między Kaukazem a Alpami – są 1000 razy mniejsze od Alp. Odznaczają się przy tym niespotykaną bioróżnorodnością – w ich niewielkim masywie występuje ponad 10 tys. gatunków roślin i zwierząt. Dla ok. 1000 gatunków jest to jedyne miejsce występowania w Polsce (np. sosna limba), wiele z nich to endemity i relikty (np. kozica i świstak). W Tatrach żyją również duże drapieżniki: niedźwiedź, wilk i ryś, wytępione w Alpach już przed stu laty. Tatry, na równi z Puszczą Białowieską, należą do najcenniejszych dóbr polskiego i europejskiego dziedzictwa przyrodniczego. Nadano im najwyższy status ochronny: parku narodowego, Rezerwatu Biosfery UNESCO i obiektu europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000. Sercem Tatrzańskiego Parku Narodowego jest rejon Kasprowego Wierchu (1987 m).

Kampania na rzecz ochrony przyrody Tatr

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. (+48) 33 817 14 68

Czytaj również: