PRACOWNIA 03.02.2006

Protest w sprawie modernizacji kolei linowej w Tatrach

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody Województwa Małopolskiego prof. dr hab. Henryk Okarma w liście do Ministra Środowiska Jana Szyszko z dnia 27.01.2006, wyraził sprzeciw wobec przyjętej przez inwestora – Polskie Koleje Linowe, jak i Urząd Miasta Zakopane oraz Starostwo Tatrzańskie, ścieżki postępowania administracyjnego w sprawie nie nałożenia przez Urząd Miasta Zakopane na inwestora Polskie Koleje Linowe, obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie kolei linowej Kuźnice-Kasprowy Wierch, która jest planowana w sercu Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Przewodniczący WROP-u, który nie neguje zasadności modernizacji kolei linowej na Kasprowy Wierch, uważa, że ze względu na kontrowersyjny charakter inwestycji, modernizację należy przeprowadzić z udziałem społeczeństwa. „Pominięcie obowiązujących prawem procedur łącznie z brakiem zezwolenia Pana Ministra może spotkać się z protestem organizacji społecznych, aż do interwencji ze strony Komisji Europejskiej. Sytuacja taka nie tylko, nie przyspieszy realizacji tej inwestycji, ale może narazić Państwo Polskie na toczące się miesiącami wyjaśnienia, nie wykluczając i dotkliwych kar pieniężnych” stwierdził Henryk Okarma.

W dniu 30.09.2005 wpłynął wniosek Polskich Kolei Linowych do Burmistrza Miasta Zakopanego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy kolei linowej Kuźnice-Kasprowy Wierch. Pomimo upływu tak długiego okresu czasu, do dnia dzisiejszego nie ma decyzji Burmistrza sprawie konieczności sporządzenie przez inwestora raportu oceny oddziaływania na środowisko, jak również decyzji o możliwości udziału społeczeństwa w tym postępowaniu, pomimo iż przepisy prawa krajowego i dyrektywy unijne nakazują wykonanie tego raportu.