Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ministerialna propozycja obszarów Natura 2000

DODANE: 8-2-2007

biebrza-fotolia-103089962-subscription-monthly-xl.jpg

38 dodatkowych obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 zostały skierowane do dalszych prac w komórkach Rady Ministrów, kolejne 38 obszarów nie znalazło uznania w oczach Ministra.

38 obszarów to część „listy 76 obszarów”, które 1 grudnia 2006 r. były skierowane do konsultacji społecznych. Druga połowa obszarów nie znalazła uznania Ministra.

Minister Szyszko twierdzi, że wybrał „nie budzące wątpliwości obszary wodne” oraz „obszary w których stwierdzono równomierne występowanie w wystarczającej liczebności bielika, bociana czarnego, orlika krzykliwego, żurawia, cietrzewia, puchacza”, opierając się na wynikach tzw. „inwentaryzacji sześcioptaka” przeprowadzonej jesienią 2006 r. w Lasach Państwowych. Ta rzekoma „inwentaryzacja” była jednak tylko ankietą wśród służb leśnych, a jej wyniki, w ocenie specjalistów, okazały się raczej kompromitujące dla polskich leśników, jeżeli chodzi o ich znajomość i umiejętność dostrzegania wymienionych wyżej gatunków ptaków.

1 lutego br. Minister Szyszko przekazał Komisji Europejskiej informację o „woli ich utworzenia” oraz dotyczące ich materiały. Wybranie przez Ministra 38 obszarów „wartych zgłoszenia” nie jest jeszcze równoznaczne z ich włączeniem do sieci Natura 2000. Obszary ptasie wyznacza państwo członkowskie UE, informując o tym Komisję Europejską. W Polsce ich wyznaczenie nastąpi w momencie wydania i wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia Ministra. Jak na razie mamy więc do czynienia wyłącznie z „deklaracją woli” ministra.

Oto lista wartych utworzenia obszarów Natura 2000 wg ministra Szyszko:
1. PLB200004 Zbiornik Mietkowski
2. PLB020005 Bory Dolnośląskie
3. PLB020006 Góry Stołowe
4. PLB020007 Karkonosze
5. PLB040005 Żwirownia Skoki
6. PLB060012 Roztocze
7. PLB060013 Dolina Górnej Łabuńki
8. PLB060014 Uroczysko Mosty-Zahajki
9. PLB060015 Zbiornik Podedworze
10. PLB060017 Zlewnia Górnej Huczwy
11. PLB060018 Dolina Szyszły
12. PLB060019 Polesie
13. PLB060020 Zbiornik w Nieliszu
14. PLB060021 Dolina Sołokiji
15. PLB080001 Puszcza Barlinecka
16. PLB080002 Dolina Dolnej Noteci
17. PLB080005 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry
18. PLB120007 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie
19. PLB120008 Pieniny
20. PLB120011 Babia Góra
21. PLB140014 Dolina Dolnej Narwi
22. PLB180003 Góry Słonne
23. PLB180005 Puszcza Sandomierska
24. PLB200006 Ostoja Biebrzańska (modyfikacja istniejącego OSO Dolina Biebrzy)
25. PLB280012 Jezioro Dobskie
26. PLB280014 Ostoja Poligon Orzysz
27. PLB280015 Ostoja Warmińska (modyfikacja istniejącego OSO Warmińskie Bociany)
28. PLB300006 Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem
29. PLB300009 Jezioro Zgierzynieckie
30. PLB300012 Puszcza nad Gwdą
31. PLB300013 Dolina Samicy
32. PLB300017 Ostoja Rogalińska
33. PLB320014 Ostoja Wkrzańska
34. PLB320015 Ostoja Witnicko-Dębniańska
35. PLB320016 Lasy Puszczy nad Drawą
36. PLB320018 Jeziora Wełtyńskie (powiększenie istniejącego OSO)
37. PLB320019 Ostoja Drawska
38. PLC220002 Bielawskie Błota

Uznania Ministra nie znalazły następujące obszary – były na „liście 76 nowych obszarów ptasich”, konsultowanych od 1 grudnia 2006 r.:
1. PLB020008 Łęgi Odrzańskie
2. PLB060010 Lasy Łukowskie
3. PLB060011 Ostoja Tyszowiecka
4. PLB060016 Dolina Poru i Staw Boćków
5. PLB080004 Dolina Środkowej Odry
6. PLB100002 Zbiornik Jeziorsko
7. PLB120003 Dolina Środkowej Raby
8. PLB120004 Dolina Dolnej Soły
9. PLB120005 Dolina Dolnej Skawy
10. PLB120006 Pasmo Policy
11. PLB120009 Stawy w Brzeszczach
12. PLB120010 Gorce (propozycja powiększenia)
13. PLB140008 Doliny Wkry i Mławki
14. PLB140009 Dolina Kostrzynia
15. PLB140011 Bagno Całowanie
16. PLB140012 Ostoja Kampinoska (propozycja powiększenia obecnego OSO Puszcza Kampinoska)
17. PLB140013 Ostoja Kozienicka
18. PLB160002 Jezioro Nyskie
19. PLB160003 Jezioro Otmuchowskie
20. PLB160004 Jezioro Turawskie
21. PLB180002 Beskid Niski
22. PLB200004 Dolina Górnego Nurca
23. PLB200005 Bagno Wizna
24. PLB220006 Lasy Lęborskie
25. PLB220007 Puszcza Darżlubska
26. PLB220008 Lasy Mirachowskie
27. PLB220009 Bory Tucholskie
28. PLB240002 Beskid Żywiecki
29. PLB240003 Stawy Wielikąt i Ligota Tworkowska
30. PLB280011 Lasy Skaliskie
31. PLB280013 Jezioro Drużno (propozycja powiększenia)
32. PLB300007 Dąbrowy Krotoszyńskie
33. PLB300011 Pojezierze Sławskie
34. PLB300015 Puszcza Notecka
35. PLB320010 Wybrzeże Trzebiatowskie
36. PLB320011 Zalew Kamieński i Dziwna
37. PLB320012 Puszcza Goleniowska
38. PLB320017 Ostoja Cedyńska

Źródło: Klub Przyrodników