Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Augustowianie za Obwodnicą Zgody apelują do ministra środowiska i ministra transportu

DODANE: 3-2-2007

Rospuda z lotu ptaka. Piotr Fiedorowicz

Komitet Społeczny „Augustowianie za Obwodnicą Zgody” wystosował list Otwarty do ministra transportu i ministra środowiska, w którym domaga się poprowadzenia obwodnicy w innym miejscu, nie naruszając walorów przyrodniczych Doliny Rospudy, poprzez połączenie obwodnicy Suwałk i Augustowa w okolicy Raczek.

Informację przekazaną przez Komitet Społeczny „Augustowianie za Obwodnicą Zgody” prezentujemy w całości. W całości publikujemy również List Otwarty do ministra środowiska i ministra transportu.

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy zasygnalizować Panom Ministrom jeden problem. W kontaktach z podpisującymi powracało często hasło „Tiry na Tory”. Uwidacznia się zrozumienie społeczności lokalnej dla przesłania tego hasła. Większe wykorzystania kolei do obniżenia natężenia ruchu na drogach, zyskuje społeczne poparcie.

Zbierając (w ciągu kilku dni) podpisy pod naszym apelem, natrafiliśmy na skrajnie różne podejście mieszkańców regionu do sprawy konfliktowego przebiegu obwodnicy Augustowa. Trwająca, tu od 1998 roku kampania prasowo-medialna fałszywie przedstawiająca obraz ekologów, którzy proponują od początku inny przebieg obwodnicy. Zebranie podpisów ludzi podzielających nasze stanowisko w tej sytuacji nie jest proste. Media w regionie Augustowa, w większości zależne od samorządu lokalnego oraz media Podlasia stosują swoistą blokadę informacyjną, przedstawiając obraz antynomii człowieka i przyrody. W tym to obrazie człowiek i mieszkańcy Augustowa pokazani są jako ofiara uporu ekologów. Przy czym istotne kwestie ekonomiczne, ekologiczne i społeczne przemawiające za innym przebiegiem obwodnicy, są całkowicie wyparte z lokalnego i regionalnego przekazu medialnego. Ostatnie dni pokazały, że zwolennikom budowanie estakady na torfowisku Rospudy nie pozostało nic poza rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji.

Dziwi nas to, że urzędnicy ministerialni powtarzają nieprawdziwe informacje, jak np. w audycji radiowej, PR Jedynka, 24 stycznia 2007, godzina 20.00. Kiedy przedstawicielka ministerstwa Transportu mówiła o wioskach do wysiedlenia i budynkach do wyburzenia, co w jej opinii było poważną wadą propozycji przebiegu obwodnicy zgodnego z postulatami ekologów. Jest to całkowitą nieprawdą, w przebiegu proponowanym przez Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji i ekologów, ingerencja w zabudowę wsi jest minimalna, jednak występują 2-3 krotne kolizje z zabudową gospodarstw.

Ze zdumieniem taką samą informację spotykamy na stronie Ministerstwa Transportu: www.mt.gov.pl/article/aktualnosci/ gdzie w rozwinięciu informacji „Zapowiedź spotkania trzech Ministrów z Komisarzami UE w Brukseli”, widnieje fragment dotyczący tzw. wariantu Chodorki: „Podany przebieg trasy oznacza przede wszystkim wyburzenie 10 miejscowości i wsi: Janówka, Jabłońskie, Słoboda, Jaśki, Sucha Wieś, Kurhanki I, Stoki, Józefowo, Kierzek, Dubowo II”. Pojawianie się tego typu propagandy, zwiększającej zamęt społeczny w tym nabrzmiałym konflikcie, źle świadczy o urzędnikach państwowych.

Komitet Społeczny „Augustowianie za Obwodnicą Zgody”
Adres korespondencyjny: Komitet Społeczny „Augustowianie za Obwodnicą Zgody”
ul. Mickiewicza 33, Augustów 16-300
e-mail: augustowianie_za_obwodnica_zgody@wp.pl

LIST OTWARTY

„Augustowianie za Obwodnicą Zgody", Augustów, 28 stycznia 2007 r.

Niech droga, która ma tam powstać, łączy, a nie dzieli. Ta, o której mówię, prowadzi nie tylko do Augustowa i Suwałk, ale i do Helsinek. Stanowi ważny odcinek zjednoczonej Europy, w której chciałbym, żeby znajdowała się taka perła przyrody jak polska Dolina Rospudy. Jestem przekonany, że wszyscy tego chcemy Prezydent Lech Kaczyński

Pan Jan Szyszko
Minister Środowiska

Pan Jerzy Polaczek
Minister Transportu

Szanowni Panowie Ministrowie!

W imieniu społeczności lokalnej, zwracamy się do Panów ministrów w sprawie Doliny Rzeki Rospudy. Budowa obwodnicy wywołuje w naszym mieście i regionie wiele niepotrzebnych sporów. Bezcenne zasoby przyrodnicze Doliny Rzeki Rospudy są ważne dla zrównoważonego rozwoju, tak dla naszego regionu, jak i dla całej Europy.

My, jako mieszkańcy pragniemy zaświadczyć, że jesteśmy świadomi bezcennych naturalnych wartości Doliny Rzeki Rospudy. Domagamy się poprowadzenia obwodnicy w innym miejscu, nie naruszając jej walorów przyrodniczych np. łącząc obwodnicę Suwałk i Augustowa w okolicy Raczek.

Jak oświadczyła ostatnio Komisja Europejska, inwestycja ta jest sprzeczna z prawem i jako taka nie powinna być realizowana. Inwestycja może więc być wstrzymana przez Komisję Europejską. Tymczasem w efekcie już prowadzonych prac nad jej budową Dolina zostanie rozkopana, a obwodnica nie powstanie.

Analiza trasy Via Baltica, przeprowadzona przez firmę Scott Wilson na zlecenie GDDKiA wskazuje, że międzynarodowa droga powinna przebiegać przez Ostrów Mazowiecki, Łomżę, Ełk i Suwałki omijając Białystok, i co najistotniejsze dla naszej sprawy, Augustów. Podobna koncepcja rozwiązania połączeń drogowych w naszym regionie, była w planach obowiązujących jeszcze w 1994 roku. Dlaczego od tych planów odstąpiono, wprowadzając tak wielkie zamieszanie, marnując czas i pieniądze?

Wszystkie połączenia drogowe lokujące przebiegi dróg, przez firmę Scott Wilson w okolicach Raczek mają istotne walory ekonomiczne i środowiskowe. Proponowany przebieg w znikomym stopniu narusza tereny cenne przyrodniczo. Co do obecnie wdrażanego przebiegu części Via Baltica – obwodnicy Augustowa, ta trasa przewidywana jest w wersji ekspresowej. A za 20-30 lat ruch z krajów nadbałtyckich może być na takim poziomie, że konieczna będzie autostrada nawet np. dwa razy trzy jezdnie. Co wtedy?

Dróg odpowiadających takim potrzebom nie buduje się po starym śladzie oraz w obszarach chronionych. Już teraz trzeba pomyśleć o tym przewidując przyszłość w szerszej perspektywie. Propozycja przebiegu trasy Via Baltica wskazana w lokalizacji przez Ełk i Suwałki wpisuje się w takie myślenie, o ile pod takim kątem będzie rozpatrywana. Przypominamy także o możliwości, jakie daje usytuowanie węzła drogowego za miejscowością Raczki. Rozdzielając tutaj ruch pozwalamy by strumień pojazdów tutaj i koło Augustowa dzielił się na trzy kierunki: przez Kalinowo na Ełk i dalej na zachód przez Olsztyn oraz za Augustowem na południe przez Białystok i na południowy zachód w stronę Łomżę.

Liczymy na to, iż Panowie Ministrowie podejmą działania, które pozwolą przekazać lokalne dziedzictwo przyrodnicze naszym dzieciom i wnukom w stanie nie gorszym od obecnego. Liczymy, że Państwa resorty spojrzą na sprawę przebiegu Via Balticy nie z perspektywy planów z przed 15 lat, ale z perspektywy potrzeb naszego kraju i regionu za 20-30 lat. Uważamy też, że najcenniejszy przyrodniczo tereny Doliny Rospudy, powinny szybko zyskać najwyższy status ochrony, by tym samym naprawić szkodliwe zaniechania ochrony tych terenów z połowy lat 90.

Niech droga łączy, nie dzieli, zbudujmy obwodnicę zgody.

Z wyrazami szacunku

Do wiadomości:
- Prezydent RP
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
- Rzecznik Praw Obywatelskich
- Media