PRACOWNIA 30.01.2007

Rzecznik Praw Obywatelskich: Obwodnica Augustowa przez Dolinę Rospudy niezgodna z prawem

Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim piśmie do Ministra Środowiska prof. Jana Szyszki stwierdził, że decyzja środowiskowa zezwalająca na budowę obwodnicy Augustowa przez chroniony odcinek Doliny Rospudy jest niezgodna z Ustawą o Ochronie Przyrody, Dyrektywami i Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej.

27 grudnia 2006 r. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył na wniosek o uchylenie wydanej przez Wojewodę Podlaskiego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi ekspresowej S-8 na Podlasiu. Tym samym Rzecznik potwierdził zasadność podnoszonych dotychczas przez organizacje pozarządowe zarzutów.

Zobacz: stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

Pracownia na YouTube

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Rospuda z lotu ptaka