PRACOWNIA 24.06.2009

Wystawa fotograficzna „Cygański las”

cyganski-las-zaproszenie.JPG

Stowarzyszenie „Olszówka” zaprasza na wystawę fotograficzną „Cygański Las” autorstwa Armena Chrobaka i Jacka Zachary prezentującą jeden z najciekawszych zakątków Bielska-Białej.

Termin: 26 czerwca – 31 lipca 2009
Miejsce: Bielsko-Biała, Galeria Sztuki Zaplecze, ul. Wzgórze 12
Wernisaż: 26 czerwca, godz. 17.00

Celem wystawy jest pokazanie piękna jednego z najciekawszych zakątków Bielska-Białej.

Bezpośrednim impulsem do powstania wystawy było wyburzenie w styczniu 2009 roku w Cygańskim Lesie willi Hauptiga. Autorzy zdali sobie wówczas sprawę, że w sposób dramatyczny ubywa śladów przeszłości, niemych świadków toczącej się tu przez wiele dziesiątków lat historii. Ten proces nie dotyczy tylko Bielska-Białej, ale jako, że autorzy są jego mieszkańcami, właśnie to zdarzenie odczuli w dotkliwy sposób. Dlatego też pragną na fotografiach pokazać, co nam jeszcze zostało i co warto chronić. Mają nadzieję, że to pozwoli zdyskredytować „ważne” względy, którymi usprawiedliwiamy nasze przyzwolenie na niszczenie zarówno pojedynczych budynków, jak i całego krajobrazu kulturowego. Bo Cygański Las to nie tylko wyabstrahowane z całości pojedyncze budynki, ale wielość elementów – zarówno tych, które stworzył człowiek, czyli kulturowych, jak i tych powstałych bez jego udziału, odnoszących się do natury. Tutaj właśnie te dwa wymiary – kultura i natura, spotkały się, tworząc przepiękną tkaninę złożoną z przyrody i krajobrazu, poprzetykaną pozostałościami wytworów rąk ludzkich, zatopionych w barwną historię miejsca.

Cygański Las jest miejscem szczególnym pod wieloma względami z piękną i długą historią. Mimo, że występujące tu obiekty powstawały w różnych okresach i uwarunkowaniach historyczno-kulturowych, to jednak stanowią jednorodną całość z ukształtowaną przestrzenią wpisaną w cenny przyrodniczo teren o wybitnych walorach turystycznych i krajobrazowych. W latach 70. XIX wieku na terenach wsi Mikuszowice Śląskie i Olszówka leżących u podnóża stoków Beskidu Śląskiego rozpoczęło się budowanie podmiejskich rezydencji i domów letnich w najmodniejszej wówczas okolicy. Kultywowany wśród bielskich fabrykantów i elity finansowej obyczaj posiadania domu na wsi w krótkim czasie sprawił, że podgórska wioska Olszówka stała się dzielnicą uzdrowiskową i rekreacyjną. W połowie XIX wieku znaczna część tego terenu porośnięta była lasem, ale już pod koniec stulecia wybudowano tu domy kuracyjne i pensjonaty. Mimo różnych zawieruch historii ta dzielnica do dziś zachowała swój niepowtarzalny charakter. Wyjątkowość miejsca i jego znaczenie wynika ze zlokalizowania na tym terenie kilkudziesięciu okazałych willi i domów. Przez dziesięciolecia, korzystając z usług słynnych architektów pochodzących głównie z Wiednia, stworzono kompleks willi i budynków o niepowtarzalnej atmosferze, wpisanych doskonale w otaczający je krajobraz leśny i parkowy o unikalnych cechach przestrzennych. Nawiązują one do realizacji, które można spotkać w każdym zakątku monarchii austro-węgierskiej – od Triestu po Lwów, stając się widomym dowodem na powiązania kulturowe dużej części Europy. Poza willami istnieje cały szereg miejsc i obiektów związanych z wielokulturową i wieloreligijną tradycją miasta.

Więcej informacji:
Stowarzyszenie „Olszówka”
e-mail: [email protected]
tel. 693 315 998