PRACOWNIA 18.01.2007

Droga przez cenne sudeckie łąki

W grudniu Dolnośląski Konserwator Przyrody, a co za tym idzie – Wojewoda Dolnośląski, zezwolili na budowę drogi w Górach Kamiennych, z Unisławia Śląskiego do Sokołowska, poprzez cenne górskie łąki stanowiące ostoję europejskiej sieci ochrony przyrody Natura 2000.

Łąki, przez które ma przebiegać droga, rozciągają się między Unisławiem Śląskim a Sokołowskiem w Górach Kamiennych. Leżą one w Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich. Góry Kamienne, przede wszystkim ze względu na cenne łąki, zostały zaproponowane jako obszar chroniony w sieci Natura 2000.

Na łąkach między Sokołowskiem a Unisławiem Śląskim występuje wiele gatunków chronionych roślin, wymienić należy chociażby: storczyka męskiego, śnieżyce wiosenną, dziewięćsiła bezłodygowego, czy listere jajowatą. Żyje tu wiele gatunków chronionych ptaków – derkacz, gąsiorek, strumieniówka, świerszczak. Swoje żerowiska ma bocian czarny, trzmielojad i puchacz. Ale przede wszystkim łąki te są ostatnią ostoją w Sudetach dla motyla – niepylak mnemozyna. Motyl ten niegdyś dosyć powszechnie występował w całych Sudetach, lecz zarastanie naturalnych siedlisk, zalesianie oraz kolekcjonerstwo doprowadziły do jego wymierania. W Sudetach obecnie znane jest zaledwie jedno stanowisko tego motyla, właśnie na łąkach, na których planowana jest budowa szosy.

Przeciwko budowie drogi protestowały organizacje ekologiczne, w tym Sudecki Oddział Pracowni na rzecz Wszystkich Istot i Polski Klub Ekologiczny, a także przyrodnicy. Protesty okazały się bezskuteczne, pomimo faktu iż raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykazał, że inwestycja nie może być zrealizowana. Ponadto istnieje alternatywny wariant przebudowa istniejącego wjazdu do Sokołowska. Raport wykazał również, iż dla poczynionych strat niemożliwym jest zapewnienie odpowiedniej kompensacji przyrodniczej.

W ubiegłym miesiącu dolnośląski Wojewódzki Konserwator Przyrody wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającą na budowie drogi Unisław Śląski – Sokołowsko. Co prawda inwestor (gmina Mieroszów) nie ma jeszcze wszystkich potrzebnych pozwoleń, ale postanowienie pani Konserwator to zielone światło dla przeprowadzenia inwestycji. Zezwolenie Wojewody na budowę drogi, a tym samym znaczące zniszczenie przyrody, uwarunkowano szeregiem kompensacji przyrodniczych, mających zniwelować straty w ekosystemach łąkowych. Jednak są one niewystarczające i nieadekwatne do skali negatywnych oddziaływań. Żadna z nich nie zminimalizuje negatywnych skutków budowy drogi na populacje rzadkich ptaków bądź motyla niepylaka mnemozyny.

Sudecki Oddział Pracowni odwołał się do Ministra Środowiska od decyzji Konserwatora Przyrody. Jeżeli podtrzyma on postanowienie Wojewody Dolnośląskiego, Oddział wyśle skargę do Komisji Europejskiej. Niestety w zeszłym tygodniu powiatowy Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny również pozytywnie uzgodnił budowę drogi. Jest to kolejna decyzja przybliżająca realizację inwestycji. Oddział Pracowni odwołał się od tego postanowienia do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego.

Więcej o całej sprawie, a przede wszystkim o decyzji Konserwatora Przyrody, będzie można przeczytać w lutowym numerze Dzikiego Życia.

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie