PRACOWNIA 16.01.2006

Ekolodzy na straży prawa. GAT nie respektuje postanowień Naczelnego Sądu Administracyjnego

pilsko-bez-wyciagu-2008.jpg

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., która jest inwestorem wyciągów na Pilsku, łamie prawo. W dniu 31 grudnia 2005 roku minął ostateczny termin rozebrania nielegalnie wybudowanego na kopule Pilska wyciągu nr 8 – Wyciąg ten wciąż stoi! Przez pierwsze dwa tygodnie roku nielegalnie zarabiał pieniądze, wwożąc w najcenniejszy przyrodniczo rejon masywu setki narciarzy.

Według zapewnień Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żywcu z dnia 13 stycznia br. wyciąg nr 8 nie może funkcjonować!

Dzięki interwencji Pracowni na rzecz Wszystkich Istot  GAT zdecydował się zamknąć wyciąg. Będziemy bacznie patrzeć na ręce inwestora, czy przy nadarzającej się okazji wyciąg nie zacznie znów funkcjonować. Nie wierzymy bowiem w to, że tak skompromitowana firma, jak GAT, dobrowolnie rozbierze nielegalną budowlę.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot podjęła dalsze kroki aby zmusić GAT do respektowania prawa. Wystąpiliśmy już z wnioskiem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żywcu o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Będziemy pilnować w jaki sposób nadzór budowlany wywiąże się ze swoich obowiązków, i w razie potrzeby, będziemy odwoływać się do wyższych instancji, domagając się usunięcia wyciągu. Łamanie prawa i niszczenie wartości przyrodniczych regionu, dla partykularnych korzyści firmy, nie może mieć miejsca.

Stowarzyszenie Pracownia rzecz Wszystkich Istot domaga się od GAT-u rozebrania wyciągu oraz ukarania firmy za łamanie prawa!

Jak doszło do wyroku NSA nakazującego rozebranie nielegalnych wyciągów?!

Niszczenie dzikiej przyrody w masywie Pilska odbyło się metodą faktów dokonanych – bez pozwoleń na budowę, brania pod uwagę zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czy przestrzegania ustawy o ochronie środowiska. Wiele z nielegalnie wybudowanych obiektów udało się zalegalizować m.in. najbardziej szkodliwy dla przyrody – wyciąg nr 7, wywożący narciarzy pod szczyt góry, w rejon jednego z najcenniejszych ekosystemów w Beskidach.

Jednak nie wszystko poszło po myśli inwestora. Postępowanie w sprawie rozbiórki dwóch nielegalnie wybudowanych wyciągów toczyło się od 1992 r. W decyzji (15 października 1992 r.), Kierownik Urzędu Rejonowego w Żywcu odmówił wydania pozwolenia na użytkowanie wyciągów narciarskich nr 8 i nr 9, nakazując jednocześnie rozebranie tych obiektów. Inwestor odwoływał się o kolejnych decyzji o rozbiórkach wyciągów. 25 listopada 1996 r. Kierownik Urzędu Rejonowego w Żywcu wydał pozwolenia na dalsze czasowe użytkowanie wyciągu narciarskiego. Od tej decyzji, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, korzystając z przysługującego mu prawa, wniosła skargę do NSA. Sąd, w wyroku z dnia 16 listopada 1998 r., nakazał rozbiórkę obu wyciągów. Pomimo tego wyroku NSA, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 11 grudnia 2000 r. zezwolił na dalsze, czasowe wykorzystanie nielegalnych wyciągów nr 8 i nr 9, do 31 grudnia 2005 r. Do tego terminu GAT, miał dokonać rozbiórki wyciągów. Inwestor wywiązał się tylko po części z czynności nakazanych mu wyrokiem sądu, demontując kilka miesięcy temu wyciąg nr 9, co w zasadzie nie przyczyniło się do zmniejszenia presji na górę Pilsko.

Drugi wyciąg, od wielu lat niszczący przyrodę na Pilsku, będący o wiele bardziej niebezpieczny niż rozebrany, nadal funkcjonuje bezprawnie!

W związku z zaistniałą sytuacją, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot podejmie dalsze kroki, by zmusić GAT do respektowania prawa.

Masyw Pilska urzeka swoją przyrodą, żyją tam wilki, rysie, głuszce, cietrzewie i niedźwiedzie. W bezpośrednim sąsiedztwie plątaniny wyciągów i tras narciarskich, pomimo destrukcyjnych działań GAT-u, istnieje rezerwat „Pilsko”, chroniący fragment górnoreglowego boru świerkowego, oraz rezerwat „Pięć Kopców”, chroniący bór górnoreglowy i część piętra kosodrzewiny. Cały masyw znajduje się w granicach Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Jego wartość podkreśla zaliczenie tego obszaru do europejskiej sieci programu Natura 2000.

Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
tel.: 33 817 14 68, tel. 606 950 329
e-mail: [email protected]

Pilsko

Pilsko zniszczenia 2012