Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Decyzja wojewody w sprawie budowy obwodnicy Augustowa

DODANE: 15-9-2005

Wojewoda podlaski podpisał zezwolenie na realizację inwestycji przez cenne tereny przyrodnicze Doliny Rospudy. Wojewoda podlaski po rozważeniu wszystkich zgromadzonych w sprawie budowy obwodnicy w Augustowie ekspertyz, opinii i uwag, w tym również pozytywnej opinii Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody, podpisał w dniu 12 września 2005 r. zezwolenie na realizację ww. przedsięwzięcia położonego na obszarach Natura 2000.

Jak podaje rzecznik prasowy Wojewody Podlaskiego, jedną z podstawowych przesłanek, którymi kierował się wojewoda jest fakt, iż celem inwestycji jest ochrona zdrowia i życia mieszkańców Augustowa, a zaproponowane działania kompensacyjne utrzymują nienaruszalność i funkcjonalność obszarów Natura 2000.

Decyzja wojewody przybliża degradację przyrody okolic Augustowa, pomimo faktu iż jest ona objęta ochroną poprzez sieć Natura 2000, która została stworzona by lepiej chronić przyrodę.