PRACOWNIA 12.12.2006

List Otwarty do Stavrosa Dimasa w sprawie Rospudy

9 grudnia wysłany został List Otwarty wybitnych naukowców i przyrodników do Komisji Europejskiej. Pod apelem podpisało się 464 naukowców i przyrodników, w tym 53 profesorów. To kolejny głos za ochroną Doliny Rospudy.

Pełna treść Listu:

Szanowny Panie Komisarzu,

My, przyrodnicy i naukowcy zajmujący się ochroną środowiska, apelujemy do Pana o zabranie głosu w sprawie Doliny Rospudy. Budowa drogi ekspresowej przez ten unikalny teren będzie potężną ingerencją w dziewiczą przyrodę - katastrofą, jakiej Europa i cywilizowany świat nie widziały od kilkudziesięciu lat.

Ta inwestycja unicestwi unikalny ekosystem, a wraz z nim wiele zwierząt i roślin należących do chronionych polskim i europejskim prawem gatunków, takich jak: dzięcioł białogrzbiety, orlik krzykliwy, bielik, głuszec, ryś, wilk, lipiennik Loesla, skalnica torfowiskowa, obuwik pospolity i nie występujący już nigdzie indziej w Polsce miodokwiat krzyżowy. Zginą też siedliska chronione wspólnotowym prawem, min. bory i lasy bagienne.

O przesunięcie tej drogi tak, by nie zagrażała dolinie, w ostatnim czasie zaapelował do rządu prezydent RP Lech Kaczyński. Przeciwko tej inwestycji wypowiedziała się dwukrotnie Państwowa Rada Ochrony Przyrody skupiająca wybitnych specjalistów w dziedzinie ochrony przyrody. Ale najmocniejszy głos zabrało polskie społeczeństwo. Ponad 150 tys. podpisów pod apelem o ocalenie Doliny Rospudy zostało zebranych w ciągu zaledwie dwóch tygodni. Tak wielkiej obywatelskiej akcji na rzecz ochrony przyrody, akcji odwołującej się do europejskich wartości, Polska jeszcze nie widziała. Tych tysięcy ludzi nie można zawieść. Oni również oczekują reakcji Pana jako przedstawiciela Komisji Europejskiej.

Niestety, zarówno rząd, jak władze drogowe i samorządowe pozostały głuche na te apele. W ostatnim czasie zostały wydane decyzje, które są wyrokiem dla tego miejsca.

Panie Komisarzu, istnieją inne możliwości poprowadzenia tej drogi. Nie stoimy przed wyborem dobra przyrody zamiast dobra ludzi.

Mamy nadzieję, że Pana głos powstrzyma to barbarzyństwo, które nie tylko przyniesie wstyd i niepowetowaną stratę Polsce, ale i całej Wspólnocie Europejskiej. Przeprowadzenie drogi ekspresowej przez tę dolinę będzie nie tylko jednorazowym aktem wandalizmu, ale również niebezpiecznym precedensem podważającym sens ochrony przyrody w Polsce i całej Unii Europejskiej.

Pod listem podpisało się 464 naukowców i przyrodników:

 • dr Anna Abraszewska-Kowalczyk, Uniwersytet Łódzki
 • mgr Aleksandra Adamowska, Uniwersytet Gdański - Akademia Medyczna
 • dr Renata Afranowicz, Uniwersytet Gdański
 • mgr Anna Amirowicz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • dr Antoni Amirowicz, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
 • dr Ewa Arkuszewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • dr Leszek Augustyn, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • dr hab. Beata Babczyńska-Sendek, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • mgr Karolina Bącela, Uniwersytet Łódzki
 • mgr inż. Michał Bajor
 • mgr Krzysztof Baldy, Park Narodowy Gór Stołowych
 • dr Agata Banaszek, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. inż. arch. Andrzej Baranowski, Politechnika Gdańska
 • dr Marcin Baranowski, Akademia Medyczna w Białymstoku, Department of Genetics and Animal Breeding& IUCN/SSC Bison Specialist Group
 • dr hab. Alicja Barć, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • dr inż. Jadwiga Anna Barga-Więcławska, Akademia Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Anna Bartczak, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Dariusz Bartosik, Uniwersytet Warszawski
 • mgr inż. Marek Battek, Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Bębas, Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Bednarska, Uniwersytet Warszawski
 • mgr Monika Bednarska, Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT
 • mgr Natalia Bednarz, Uniwersytet Gdański - Akademia Medyczna
 • dr inż. Tomasz Bergier, Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków
 • dr Jacek Betleja, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
 • prof. dr hab. Krystyna Bienkowska-Szewczyk, Uniwersytet Gdański - Akademia Medyczna
 • mgr Urszula Biereżnoj, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • mgr Edyta Biskup, Uniwersytet Gdański - Akademia Medyczna
 • dr Katarzyna Błachowiak-Samołyk, Instytut Oceanologii PAN, Sopot
 • dr hab. inż. Marta Błażewicz, Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków
 • dr Joanna Bloch-Orłowska, Uniwersytet Gdański
 • dr Agnieszka Błońska, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • dr Zbigniew M. Bocheński, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków
 • dr Zbigniew Bochniarz, Uniwersytet w Minessocie
 • prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
 • mgr Agata Borbas, Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Zbigniew Borowski, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • dr Tomasz Brauze, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała, Polski Klub Ekologiczny
 • dr Marcin Brzeziński, Uniwersytet Warszawski
 • dr Radosław Brzezowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • dr Sławomir Brzezowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • mgr Anna Buczma, Uniwersytet Gdański
 • mgr Arkadiusz Buczyński, Centrum Badań Ekologicznych PAN
 • dr Michał Buliński, Polski Klub Ekologiczny
 • dr Małgorzata Burchard - Dziubińska, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Lubomira Burchardt, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • dr Beata Burzyńska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • prof. dr hab. Przemysław Busse , Uniwersytet Gdański
 • dr Dorota Butkiewicz, Centrum Onkologii -Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
 • dr Szymon Bzoma, Morski Instytut Rybacki w Gdyni
 • dr Tomasz Calikowski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • dr Zbigniew Celka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • dr Piotr Ceryngier, Centrum Badań Ekologicznych PAN
 • dr Włodzimierz Chętnicki, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Chmielewski, Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne
 • dr n. med. Ewa Chmielik, Centrum Onkologii-Instytut im. M. Sklodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
 • dr Damian Chmura, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
 • mgr Agnieszka Chojecka, Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Chrzan, Instytut Biologii Akademii Pedagogicznej, Kraków
 • dr inż. Kazimierz Chwistek, Gorczański Park Narodowy
 • dr Przemysław Chylarecki, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
 • mgr inż. Włodzimierz Cichocki, Muzeum Tatrzańskie
 • dr Maria Ciechanowicz-Rutkowska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • dr Mateusz Ciechanowski, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Dorota Cieślak, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • dr Paulina Ćwiklinska, Uniwersytet Gdański
 • dr Jakub Paweł Cygan
 • prof. dr hab. Bronisław Cymborowski, Uniwersytet Warszawski
 • dr Agnieszka Czajka, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • prof. dr hab. Bożenna Czarnecka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Czech, firma NEPCon
 • dr Joanna Czerwik-Marcinkowska, Akademia Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Dorota Czeszczewik, Akademia Podlaska, Siedlce
 • dr Andrzej Czubaj, Uniwersytet Warszawski
 • dr Alicja Czubaty, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Michał Dadlez, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • dr Katarzyna Daleszczyk, Białowieski Park Narodowy
 • dr inż. Władysław Danielewicz, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • dr Piotr Daszkiewicz, Muséum National d'Histoire Naturelle
 • dr hab. Piotr Dawidowicz, Uniwersytet Warszawski
 • dr Alina Dawidowicz-Grzegorzewska, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Wiesław Dembek, Państwowa Rada Ochrony Przyrody
 • mgr Ryszard Dobracki, Państwowy Instytut Geologiczny
 • dr Dorota Dobrowolska, Instytut Badawczy Leśnictwa
 • mgr Anna Dolatowska, Kleszczele
 • dr hab. Jakub Dolatowski, Uniwersytet Warszawski
 • mgr Patrycja Dominiak, Uniwersytet Gdański
 • mgr Barbara Drożdżal, specjalista ds. ochrony środowiska
 • mgr Kamila Duniec, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN
 • dr Tomasz Durak, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Joanna Duriasz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • mgr inż. Marek Dylawerski, Woliński Park Narodowy
 • dr hab. Maria Dymnicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • prof. dr hab. Andrzej Dyrcz, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Magdalena Dzięgielewska, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • mgr inż. Agnieszka Dzierżek, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Joanna Empel, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
 • mgr Maria Eskreys-Wójcik, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • mgr Marek Fiedor, Ekologus Sp. z o.o.
 • mgr Janusz Fiett, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
 • mgr Katarzyna Figiel-Miksa, Miejski Ogród Zoologiczny Łódź
 • dr Robert Filipkowski, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN
 • mgr Agata Firlej
 • mgr Anna Fogtman, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oraz Laboratorium Biologii Molekularnej Roślin PAN
 • dr Joanna Furmankiewicz, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Marek Furmankiewicz, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • mgr Agnieszka Galińska , Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
 • mgr inż. Wiesław Gawryś, Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN
 • dr Marek Giergiczny, Uniwersytet Warszawski
 • mgr Małgorzata Ginter, Uniwersytet Gdański
 • dr Michal Goc, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Ewa Joanna Godzińska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN
 • mgr Agnieszka Gogler, Centrum Onkologii -Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
 • dr Zbigniew Gołąb, Park Narodowy Gór Stołowych
 • prof. dr hab. Dorota Gołębiowska , Rolnicza Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • dr Małgorzata Gołembiewska, Uniwersytet Warszawski
 • mgr inż. Katarzyna Golnik, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
 • prof. dr hab. Marek Górski, Uniwersytet Łódzki
 • dr Krzysztof Gos, Uniwersytet Gdański
 • mgr inż. Sylwia Graja, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz, Instytut Farmaceutyczny
 • mgr Jakub Gryz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • mgr inż. Beata Grzegrzółka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • dr inż. Mirosław Grzyb, Fundacja EkoFundusz
 • dr Grzegorz Grzywaczewski, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • dr hab. Ryszard Gubrynowicz, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • dr Roman Gula, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski, Instytut Badawczy Leśnictwa, Białowieża
 • dr Izabela Hajdamowicz, Akademia Podlaska, Siedlce
 • dr hab. Jacek Herbich, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Irmina Herburt, Politechnika Warszawska
 • Lechosław Herz
 • dr Maria K. Hołyńska, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
 • dr Roman B. Hołyński,
 • prof. dr hab. Jerzy Hrebenda, Uniwersytet Warszawski
 • mgr Aleksandra Jabłońska, Uniwersytet Łódzki
 • mgr Ewa Jabłońska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Katarzyna Jadwiszczak, Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zbigniew Jakubiec, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
 • mgr Monika Jakubowska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • mgr Marta Jamontt, Uniwersytet Wrocławski
 • dr inż. Katarzyna Janda-Ulfig, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • dr Sławomir Janyszek, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • mgr Grażyna Jaromi-Wolniakowska, Polski Klub Ekologiczny
 • dr Iwona Jasser, Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Jastrzębski, Akademia Podlaska, Siedlce
 • dr Joanna Jaworska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • mgr Anna Jażdżewska, Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Jęczmyk, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Jermaczek, Klub Przyrodników
 • mgr Marta Jermaczek, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • dr Miłosz Jodłowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • dr Zygmunt Kącki, Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Joanna Kaczmarek, Wolsztyn
 • dr inż. Katarzyna Kaczorek, Politechnika Łódzka
 • mgr inż. Marcin Kadej, Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Piotr Kamont, Ogólnoposkie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 • dr Wojciech Kania, Zakład Ornitologii PAN, Gdańsk
 • Anna Kaniewska, Warszawa
 • mgr Magdalena Karczewska, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • mgr Marek Karolewski, Uniwersytet Warszawski
 • dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju
 • dr Barbara Kauc, Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Grażyna Kaup, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • dr inż. Katarzyna Kavetska, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • dr inż. Igor Kavetsky, Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Kędra, Instytut na rzecz Ekorozwoju
 • mgr Hanna Kęsicka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • mgr Edyta Kiedrzyńska, Uniwersytet Łódzki
 • mgr Marcin Kiedrzyński, Uniwersytet Łódzki
 • dr Alekasandra Kilian, Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Piotr Klepacki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • mgr Agata Klimkowska, University of Groningen, the Netherlands
 • dr Aleksandra Kłos, Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. Stanisław Kłosowski, Uniwersytet Warszawski
 • mgr Helena Knieszner, Uniwersytet Gdański - Akademia Medyczna
 • mgr Krzysztof Kochan, Polski Klub Ekologiczny
 • prof. dr hab. Marek Konarzewski, Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Filip Konopacki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN
 • mgr Maciej Konopiński, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
 • dr Piotr Kopciewicz, Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Andrzej Janusz Korbel, Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, Białowieża
 • dr hab. Adolf F. Korczyk, Instytut Badawczy Leśnictwa, Białowieża
 • dr Julita Korczyńska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN
 • mgr Joanna Kościelniak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • dr n. med. Danuta Kosik-Bogacka, Pomorska Akademia Medyczna
 • prof. dr hab. Simona Kossak, Instytut Badawczy Leśnictwa, Białowieża
 • dr inż. Iwona Kostrzewska-Szlakowska, Centrum Badań Ekologicznych PAN
 • dr Wiktor Kotowski, University of Antwerp, Wilrijk oraz Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Raszyn
 • dr inż. Adam Kowalak, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk
 • dr Andrzej Kowalczewski
 • dr Rafal Kowalczyk, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża
 • mgr Agnieszka Kowalkowska, Uniwersytet Gdański
 • mgr inż. Anna Kowalska, Instytut Geografii i PZ PAN
 • dr Ryszard Kowalski, Akademia Podlaska, Siedlce
 • dr Przemysław Krajewski, Uniwersytet Szczeciński
 • mgr Marta Kras, Uniwersytet Gdański
 • mgr Dagny Krauze, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • dr Katarzyna Król, Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków
 • dr Jakub Kronenberg, Uniwersytet Łódzki
 • mgr Maciej Kronenberg, Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Krukowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • mgr Agnieszka Krzyk, Uniwersytet Warszawski
 • dr Renata Krzyściak-Kosińska, Białowieski Park Narodowy
 • mgr Paweł Krzyżanowski, "Proagro" Sp. z o.o. z Gdyni
 • dr inż. Stanisław Kucharzyk, Bieszczadzki Park Narodowy
 • dr hab. Lech Kufel, Akademia Podlaska, Siedlce
 • dr inż. Jolanta Kujawa - Pawlaczyk, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • mgr Anna Kukla-Gryz, Uniwersytet Warszawski
 • dr Martin Kukwa, Uniwersytet Gdański
 • dr Janusz Kupryjanowicz, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kuropatwiński, Uniwersytet Gdański
 • dr Sławomir Kwaśniewski, Instytut Oceanologii PAN, Sopot
 • dr Agnieszka Kwiatek, Uniwersytet Warszawski
 • mgr Marzena Laskowska, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Adam Latała, Uniwersytet Warszawski
 • dr Joanna Leśniewska, Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Anna Lewandowska, Kampinoski Park Narodowy
 • mgr inż. Sylwester Lisek, Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych
 • mgr Magdalena Liszka, Stowarzyszenie "Centrum Rozwiązań Systemowych"
 • prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Uniwersytet Gdański - Akademia Medyczna
 • mgr inż. Edyta Lokas, Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków
 • dr Michał Lorenc, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • mgr Joanna Łoś, Uniwersytet Gdański
 • mgr inż. Andrzej Lubański, Kampinoski Park Narodowy
 • mgr inż. Magdalena Maciejewska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
 • mgr Krzysztof Mączkowski, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
 • mgr Tomasz Magdziarz, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • dr inż. Piotr Magnuszewski, Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Majewski, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • mgr Renata Malejki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • dr hab. Marek Maleszewski, Uniwersytet Warszawski
 • dr Mirosława Malinowska, Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr Adam Malkiewicz, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Małgorzata Malkiewicz, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Lidia Marszał, Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Matyjasiak, Centrum Badań Ekologicznych PAN
 • mgr Anna Matysiak, Kampinoski Park Narodowy
 • dr Piotr Mędrzycki, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
 • dr hab. Włodzimierz Meissner, Uniwersytet Gdański
 • mgr Elżbieta Menaszek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • dr Dorota Michalska-Hejduk, Uniwersytet Łódzki
 • mgr Hanna Michniewicz - Ankiersztajn, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Paweł Mielczarek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • dr Antoni Stefan Mikoszewski, Uniwersytet Warszawski
 • Michał Missala, "Puls Świata"
 • dr Małgorzata Mitrus, Uniwersytet Opolski
 • dr Sławomir Mitrus, Uniwersytet Opolski
 • prof. dr hab. Agnieszka Mostowska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Robert Musioł, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • dr Joanna Mytnik-Ejsmont, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Adam Nadachowski, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków
 • dr Barbara Nagengast, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • dr hab. Dorota Nalepka, Instytut Botaniki PAN, Kraków
 • dr Tadeusz Namiotko, Uniwersytet Gdański
 • mgr inż. Anna Nieć, Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska
 • mgr Magdalena Niedziałkowska, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża
 • prof. dr hab. Józef Niweliński, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • dr Teresa Nowak, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • mgr Piotr Ogrodowczyk, Centrum Badań Ekologicznych PAN
 • prof. dr hab. Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
 • prof. dr hab. Romuald Olaczek, Uniwersytet Łódzki
 • dr Bogumiła Olech, Kampinoski Park Narodowy
 • dr hab. Wanda Olech-Piasecka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • dr inż. Zbigniew Osadowski, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk
 • dr hab. Tomasz S. Osiejuk, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • mgr Beata Ostachowicz , Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków
 • mgr Paweł M. Owsianny, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • dr Agnieszka Ożarowska, Uniwersytet Gdański
 • mgr Krzysztof Pabis, Uniwersytet Łódzki
 • Piotr Pagórski -Mława, Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne
 • dr Łukasz Paśko, Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Katarzyna Pawlikowska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • mgr Paweł Pawlikowski, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Tadeusz Pawlikowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Pękala, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr Aleksandra Pępkowska,, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • prof. dr hab. Joanna Pętal-Figielska, Centrum Badań Ekologicznych PAN
 • prof. dr hab. Joanna Pijanowska, Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Maciej Pilarek, Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Pinowska, emerytowany pracownik Instytutu Ekologii PAN
 • prof. dr hab. Jan Pinowski , emerytowany pracownik Instytutu Ekologii PAN
 • dr Hubert Piórkowski, Instytut Melioracji i Użytkow Zielonych
 • mgr Piotr Piórkowski
 • mgr inż. Ewa Pisarczyk, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
 • dr Michał Piskorski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr Agnieszka Placek, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Marcin Pliński, Uniwersytet Gdański
 • mgr Magdalena Płotka, Uniwersytet Gdański - Akademia Medyczna
 • mgr Karolina Plucińska, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Podstolski, Uniwersytet Warszawski
 • mgr Marcin Polak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Magdalena Popowska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Marta Prymakowska-Bosak, Uniwersytet Warszawski
 • mgr inż. Maja Prywer, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • mgr Zbigniew Przybylak, "Eko Arka"
 • dr Michalina Pucek, Białowieża
 • prof. dr hab. Zdzisław Pucek, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża
 • dr Jan Pytliński, Licee Agricole, Luxemburg
 • mgr inż. Stanisław Pytliński, Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
 • mgr Marcin Rachel, Ogólnoposkie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 • dr Jan Raczyński
 • prof. dr hab. Stefan Radzikowski, Uniwersytet Warszawski
 • mgr Magdalena Rajewska, Uniwersytet Gdański - Akademia Medyczna
 • dr Grzegorz Rąkowski, Instytut Ochrony Środowiska
 • dr Jan Reklewski
 • dr Jan Rodzik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jacek Rogolinski, Centrum Onkologii -Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
 • dr Teresa Rogulska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Patryk Rowiński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • mgr Elżbieta Rożej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • dr Ireneusz Ruczyński, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża
 • prof. dr hab. Andrzej Rudnicki, Politechnika Krakowska
 • dr n. wet. Ewa Rumińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • mgr Rafał Ruta, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Joanna Rutkowska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • prof. dr hab. Jacek Rutkowski, Akademia Górniczo- Hutnicza, Kraków
 • dr Jan Igor Rybak, Uniwersytet Warszawski
 • dr Agata Rychter, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • prof. dr hab. Danuta Rzepka-Plevneš, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • dr inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska, Politechnika Gdańska
 • dr Krzysztof Schmidt, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża
 • mgr Michał Ściński, Centrum Badań Ekologicznych PAN
 • dr Nuria Selva-Fernandez, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
 • dr Anna Seroczyńska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • dr Matylda Sidwa-Gorycka, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
 • dr Jadwiga Sienkiewicz, Instytut Ochrony Środowiska
 • mgr Małgorzata Sieradzka-Fleituch, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • mgr Arkadiusz Sikora, Zakład Ornitologii PAN, Gdańsk
 • prof. dr hab. Edward Siński, Uniwersytet Warszawski
 • mgr Magdalena Sitko, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Stanisław Sitnicki, Fundacja EkoFundusz
 • dr Rafal Skoczylas, Uniwersytet Warszawski
 • dr n. med. Anna Skoczyńska, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa oraz Instytut Pasteura, Paryż
 • dr inż. Katarzyna Skupień-Wysocka, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • prof. dr hab. Krystyna Skwarło-Sońta, Uniwersytet Warszawski
 • mgr Ewa B. Śliwińska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • dr Jadwiga Śliwka, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
 • mgr Wojciech Słomka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Wojciech Śmietana, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
 • dr Jerzy Smykła, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
 • mgr Stanisław Śnieżko, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
 • dr Aleksander Sochanik, Centrum Onkologii -Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
 • dr Adam Sokołowski, Uniwersytet Gdański
 • mgr inż. Marek Sołtysiak, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • dr Agnieszka Soszyńska-Maj, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Krystyna Sotowska-Brochocka, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Krzysztof Spalik, Uniwersytet Warszawski
 • mgr Anna Spalona, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • mgr inż. Aleksandra Spychała, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • dr Przemysław Stachyra, Roztoczański Park Narodowy
 • dr Joanna Stańczak, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Leon Strządała, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
 • mgr Agnieszka Suchecka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • dr Beata Sumorok, Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN
 • dr Waldemar Surosz, Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr Małgorzata Suska Malawska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Krzysztof Świerkosz, Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Paulina Szafrańska, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża
 • prof. dr hab. Stanisław Szala, Centrum Onkologii -Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
 • dr Marcin Szańkowski, Uniwersytet Warszawski
 • dr Joanna Szczepankiewicz-Battek, Akademia Pomorska w Słupsku
 • dr Katarzyna Szczepańska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Szczuka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN
 • Tomasz Szczuka, Uniwersytet Warszawski
 • mgr Dariusz Szczygieł, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • mgr Małgorzata Szczygieł, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • mgr inż. Maciek Szczygielski, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
 • prof. dr hab. Bogusław Szewczyk, Uniwersytet Gdański - Akademia Medyczna
 • dr inż. Janusz Szewczyk, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • mgr Rafał Szkudlarek, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura"
 • prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko, Uniwersytet Gdański
 • mgr inż. Jacek Szlakowski, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
 • prof. dr hab. Józef Szmeja, Uniwersytet Gdański
 • mgr Jacek Tabor, Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne
 • mgr Izabela Tałałaj, Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Piotr Tałałaj, Biebrzański Park Narodowy
 • mgr inż. Krzysztof Tarnawski, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • mgr Beata Tatarowska, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
 • dr hab. Andrzej Tatur , Zakład Biologii Antarktyki
 • dr hab. Jan R.E. Taylor, Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr inż. Monika Terlecka, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Poznań
 • mgr inż. Paweł Terlecki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Poznań
 • dr Jarosław Teska, Akademia Marynarki Wojennej
 • dr inż. Małgorzata Tokarska, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża
 • dr Barbara Tokarska-Guzik, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • dr Grażyna Tomaszewicz, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć, Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Anna Traut-Seliga, Bolimowski Park Krajobrazowy
 • dr hab. Piotr Tryjanowski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • dr hab. Krzysztof Turlejski, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN
 • dr Jolanta Tyborowska, Uniwersytet Gdański
 • dr Andrzej Tyc, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • dr Piotr Tykarski, Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Andrzej Tyszecki, Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT
 • dr Michal Tyszkowski, Uniwersytet Wrocławski
 • dr inż. Jan Urban, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
 • dr hab. Jacek Urbański,, Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona K. Uziębło, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • dr Wiesław Walankiewicz, Akademia Podlaska, Siedlce
 • dr hab. inż. Adam Walanus, Uniwersytet Rzeszowski
 • mgr inż. Małgorzata Walczak, Instytut Ochrony Środowiska
 • mgr Aleksandra Walczyńska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • dr inż. Tomasz Wanic, Akademia Rolnicza w Krakowie
 • mgr Marta Wantuch, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • prof. dr hab. Andrzej Warchałowski, Uniwersytet Wrocławski
 • dr inż. Andrzej Węgiel, Akademia Rolnicza w Poznaniu
 • dr Beata Węgrzynek, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • prof. dr hab. January Weiner, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • mgr Renata Welc-Falęciak, Uniwersytet Warszawski
 • dr Hanna Werblan-Jakubiec, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, Instytut Oceanologii PAN, Sopot
 • prof. dr hab. Tomasz Wesołowski, Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Marcin Wężyk, Inspekcja Ochrony Środowiska
 • dr Maria Wieloch, Zakład Ornitologii PAN, Gdańsk
 • mgr Marta Wiesiołek, Instytut Oceanologii PAN, Sopot
 • dr Joanna Wietrzyk, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław
 • dr Zbigniew Wilczek, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • mgr Tomasz Wilk, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • dr Elżbieta Wilk-Woźniak, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
 • prof. dr hab. Aleksander Winiecki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • dr hab. Elżbieta Wirth-Dzięciołowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • dr Małgorzata Witak, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • mgr Monika Witosińska, Uniwersytet Gdański - Akademia Medyczna
 • mgr Paweł Witosiński, CIBA Węgry
 • dr Radosław Włodarczyk, Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Maria Wójcik, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża
 • dr inż. Maria Wolender, Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • mgr Waldemar Wolniakowski, Polski Klub Ekologiczny
 • mgr Lucyna Wołoszyk, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Krystyna Izabela Wolska, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Michał Woyciechowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • dr Marta Wrzosek, Uniwersytet Warszawski
 • dr Andrzej Wuczyński, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
 • mgr Justyna Wylazłowska, Ogród Botaniczny, Łódź
 • dr Dariusz Wysocki, Uniwersytet Szczeciński
 • mgr Iza Wyszomirska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Wyszomirski, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Bożena Zakrys, Uniwersytet Warszawski
 • dr Andrzej Zalewski, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża oraz University of Aberdeen
 • mgr Jolanta Zarembska, Akademia Medyczna w Gdańsku
 • dr Bernadetta Zawadzka, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża
 • dr inż. Dorota Zawadzka, Komitet Ochrony Orłów
 • dr Aleksandra Zgrundo, Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Zięba, Uniwersytet Łódzki
 • dr inż. Sławomir Zieliński, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
 • dr hab. Marek Ziętara, Uniwersytet Gdański
 • mgr Beata Zimmermann-Teska, Świerki
 • mgr Michał Żmihorski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
 • mgr Katarzyna Zmudczyńska, Uniwersytet Gdański
 • dr Karol Zub, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża
 • dr Roman Żurek, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
 • dr inż. Tomasz Zwijacz-Kozica, Tatrzański Park Narodowy
 • dr Zbigniew Zwoliński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 • dr Marcin Zych, Uniwersytet Warszawski
 • mgr Edyta Zygmunt, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • prof. dr hab. Tomasz Żylicz, Uniwersytet Warszawski

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Rospuda z lotu ptaka