PRACOWNIA 18.02.2009

Gościnna Dolina uratowana!

goscinna-dolina-jacek-zachara.jpg

Władze Bielska-Białej wycofały się z planów budowy drogi przelotowej mającej przechodzić przez Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Gościnna Dolina”. Akcja organizacji społecznych, mieszkańców oraz zdecydowana postawa radnych odniosły pozytywny skutek.

O sprawie zagrożenia „Gościnnej Doliny” informowaliśmy w grudniu na łamach DŻ oraz w serwisie Pracowni.

10 lutego Stowarzyszenie „Olszówka”, kierujące działania dla ochrony doliny, otrzymało list od przewodniczącego Rady Miejskiej z informacją o wycofaniu się z koncepcji budowy nowej drogi przez ZPK „Gościnna Dolina”.

Stało się tak dzięki zdecydowanej postawie kilku radnych na czele z Januszem Okrzesikiem. Pomógł również kategoryczny sprzeciw radnych i uniemożliwienie finansowania inwestycji z pieniędzy będących w dyspozycji gminy.

Spór o „Gościnną Dolinę” połączył radnych, aktywistów ekologicznych oraz mieszkańców, którzy mówili jednym głosem. Powstał Społeczny Komitet Protestacyjny mieszkańców mający na celu niedopuszczenie do budowy kontrowersyjnej drogi. Stowarzyszenie „Olszówka” zebrało kilkaset podpisów pod petycją, w której domagano się zaprzestania budowy tej drogi.

Mamy nadzieję, ze groźba zniszczenia Doliny została odsunięta na wiele lat.

Więcej informacji:
Stowarzyszenie „Olszówka”
Jacek Zachara, e-mail: [email protected]
tel. 693 315 998

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Gościnna Dolina” jest jednym z najcenniejszych pod względem przyrodniczym miejsc w Bielsku-Białej, bezpośrednio graniczącym z najbardziej zaludnioną częścią miasta – Osiedlem Karpackim i Beskidzkim. Dolina rozciąga się wzdłuż kilku potoków spływających od stoku Dębowca w stronę Osiedla Karpackiego. Tylko w niewielkim stopniu koryta potoków są naruszone większą działalnością człowieka, toteż charakteryzują się one meandrami, zróżnicowaną linią brzegową z licznymi skarpami. Dominującym na terenie Gościnnej Doliny zbiorowiskiem leśnym jest grąd subkontynentalny (Tilio cordatae-Carpinetum betuli), któremu towarzyszą płaty roślinności nieleśnej. Występują tu również liczne pomnikowe drzewa. Przez Gościnną Dolinę przebiega ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna. Dzięki staraniom Stowarzyszenia „Olszówka” teren ten w 2006 roku stał się zespołem przyrodniczo-krajobrazowym.