PRACOWNIA 12.12.2006

Rospuda – ostrzeżenie Komisji Europejskiej

Jak poinformowała PAP – Komisja Europejska wysłała we wtorek oficjalny list do Polski upominając ją za plany kilku inwestycji związanych z budową trasy Via Baltica, w tym budzącą kontrowersje obwodnicą Augustowa przez dolinę Rospudy. Komisja uznała, że wydając zgodę na te inwestycje na terenach chronionych w ramach programu Natura 2000, Polska złamała przepisy UE.

„Oczekuję, że polskie władze będą zgodnie z unijnym prawodawstwem otaczały opieką swoje obszary ważne z punktu widzenia ochrony środowiska” – powiedział unijny komisarz ds. ochrony środowiska Stavros Dimas. Zdaniem komisarza inwestycje powinny być wstrzymane.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot od wielu lat prowadzi kampanię na rzecz ocalenia Doliny Rospudy. Jest jedną z trzech organizacji, które jako pierwsze wniosły skargi do Komisji Europejskiej (czerwiec 2005 r.) w związku z podejrzeniem naruszenia prawa wspólnotowego przy planowaniu odcinka Via Baltica przez chroniony odcinek Rospudy.

Skargi zostały złożone również przez Stowarzyszenie Chrońmy Mokradła, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, WWF, Bankwatch Network i Fundację Greenpeace. Stanowisko Komisarza potwierdza, iż podnoszone przez organizacje pozarządowe zarzuty o naruszenie prawa w przypadku inwestycji Via Baltica są uzasadnione.

Polska będzie miała dwa miesiące na ustosunkowanie się do zarzutów stawianych przez Komisję. Jednak nie należy się spodziewać, iż Polska zdoła przekonać Komisję – przez ostatnie kilka miesięcy Komisja otrzymała cały materiał dowodowy dotyczący sprawy i jest mało prawdopodobne, iż nasz kraj zdoła wnieść do sprawy nowe, przekonuwujące argumenty. W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi Komisja wysyła kolejne pismo (Reasoned Opinion), a następnie sprawa jest kierowana do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał może zasądzić wysokie kary – setki tysięcy euro za każdy dzień za zwłokę usunięcia naruszenia prawa. Może też nakazać demontaż zbudowanych obiektów - jak to miało miejsce np. w Hiszpanii (przypadek Santona Marshes). Jednak już teraz Komisja może wywierać na Polskę presję poprzez np. wstrzymanie funduszy, jak to miało miejsce w maju 2005 r. [1].

Więcej informacji:
Adam Bohdan, Podlaski Oddział Pracowni na rzecz Wszystkich Istot
tel. 532 284 313, e-mail: [email protected]

Czytaj więcej:

Na List Komisji Europejskiej zareagowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydając natychmiastowe oświadczenie:


 

[1] Stracimy miliard euro z unijnych pieniędzy? (InformatorBudowlany.pl, 26.05.2005)

Pracownia na YouTube

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Rospuda z lotu ptaka