PRACOWNIA 09.12.2006

Przetarg na podlaskie obwodnice przełożony

Trwa przetarg na wykonanie obwodnicy Augustowa, która ma przebiegać przez chroniony odcinek doliny Rospudy. 21 grudnia mają być otwarte oferty potencjalnych wykonawców. Tymczasem GDDKiA wystąpiła do Wojewody z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Przetarg miał być rozstrzygnięty 11 grudnia. Jak powiedział Topczewski, w obu przetargach startują te same firmy i potrzebują więcej czasu na wszelkie uzgodnienia i przygotowania do skomplikowanych inwestycji. Według Topczewskiego to „duże i trudne” przetargi. Oferenci złożyli ponad 300 zapytań do przetargu.

Dyrektor Topczewski poinformował też, że w czwartek drogowcy złożyli u wojewody wniosek o wydanie pozwolenia na budowę obwodnicy Augustowa – przez cenną przyrodniczo dolinę rzeki Rospudy. Według niego, mieli do tego prawo, bo wydana przez wojewodę wcześniej decyzja środowiskowa na temat obwodnicy ma „regułę natychmiastowej wykonalności”.

U ministra środowiska są jednak odwołania organizacji ekologicznych od decyzji środowiskowej. Dyrektor wydziału środowiska i rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Józef Staniaszek poinformował w czwartek PAP, że minister nie rozpatrzył jeszcze odwołań. Wcześniej wielokrotnie strony podkreślały, że aby móc ubiegać się o pozwolenie na budowę, decyzja środowiskowa musi być prawomocna. Szacowany koszt ponad 17-kilometrowej obwodnicy Augustowa to 250 do 300 mln złotych. W ramach inwestycji mają być wybudowane trzy mosty, w tym 517 metrowa estakada. Budowa obwodnicy ma trwać 33 miesiące.

U wojewody jest też wniosek o wydanie pozwolenia na budowę obwodnicy Wasilkowa. Obwodnica Wasilkowa ma mieć 5 km długości i odciążyć Wasilków od ruchu tirów, jadących drogą krajową nr 19 w stronę polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Kuźnicy. Inwestycja, która ma połączyć miejscowości Św. Woda i Sochonie ma kosztować ok. 60 mln zł.

Czytaj więcej:

Pracownia na YouTube

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

W obronie Rospudy