PRACOWNIA 08.01.2009

Mamy rację w sprawie Koszarawy

fotolia-99738204-subscription-monthly-xxl-mini_1.jpg

20 listopada 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję ministra środowiska, która dotyczyła zezwolenia na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne ok. 1,3 ha gruntów leśnych stanowiącą własność skarbu państwa położonych na terenie gminy Koszarawa. WSA tym samym przyznał rację ekologom – uznał, że nie została przygotowana ocena oddziaływania inwestycji na środowisko.

Pierwsze pismo do Urzędu Gminy Koszarawa w sprawie projektowanych pod budowę wyciągów narciarskich tras zjazdowych Pracownia wystosowała 8 grudnia 2005 r. 1 kwietnia 2008 r. Minister Środowiska utrzymuje w mocy swoją decyzje z 14.06.2007 o wyrażeniu zgody na zmianę w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne ok. 1,3 ha gruntów leśnych stanowiących własność skarbu państwa projektowanych pod budowę wyciągu narciarskiego i trasy zjazdowej. Od tej decyzji Pracownia odwołała się i wyrokiem WSA w Warszawie sąd uchylił decyzję ministra środowiska z d. 01.04.08 nr ZS-P-2120/94/2007.

Wyrok WSA jest dowodem na to, że nie można iść na skróty myśląc o planowaniu rozwoju gminy. Prawa w Polsce trzeba przestrzegać, a przy planowaniu tej inwestycji popełniono wiele błędów. Niemal każdą planowaną inwestycję, co do której zachodzi obawa, że może ewentualnie wpłynąć negatywnie na przyrodę musi być zbadana czy i w jakim stopniu zagraża przyrodzie. Mimo że tereny przeznaczone na wyciąg narciarski nie są włączone ani do programu Natura 2000, ani Żywieckiego Parku Krajobrazowego czy Babiogórskiego Parku Narodowego, to są cenne przyrodniczo i ochrona jest konieczna

mówi Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Co istotne gmina Koszarawa planuje rozwijać turystykę praktycznie jedynie poprzez promocję narciarstwa zjazdowego i ekstremalnych sportów letnich. Od kilku lat promowana jest wizja powstania Centrum Sportu i Rekreacji „Koszarawa”, który miał składać się z 14 wyciągów m.in. na Lachów Groniu (1045 m n.p.m.), Nowinach (865 m n.p.m.), Lanc Koronie (801 m n.p.m.). Tak pojmowany rozwój gminy ma destrukcyjny wpływ na środowisko przyrodnicze Beskidu Żywieckiego, tym bardziej, że tereny gminy posiadają wysokie walory przyrodnicze.

Wciąż dominuje tylko jedna wizja rozwoju gminy w oparciu o wyciągi narciarskie. Nie bierze się pod uwagę rozwoju turystyki w oparciu o zasoby przyrodnicze czy warunki klimatyczne. Pomysł realizacji przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu wielkiego ośrodka narciarskiego na obszarach o maksymalnej wysokości nieco ponad 1000 m n.p.m., jest w świetle najnowszych badań (Kurek W., 2004) z góry skazany na niepowodzenie. Wskutek zmian klimatycznych stracą na znaczeniu trasy poniżej 1000 m n.p.m., ponieważ ich eksploatacja będzie nieekonomiczna, a przez to także ich atrakcyjność znacząco spadnie. Natomiast bezpowrotnie zniszczeniu ulegnie bezcenna i ważna dla efektywnej ochrony Beskidu Żywieckiego przyroda tego terenu.
Czas już najwyższy by władze gminy Koszarowa pomyślały o prawdziwym i realnym rozwoju swojej gminy a nie upierały się przy projektów, które są bardzo trudne do realizacji i nie do końca są w stanie przynieść mieszkańcom gminy pożądane korzyści.

Gmina Koszarawa jest jedną z mniejszych w regionie. Wieś Koszarawa (powiat żywiecki), malowniczo położona w dolinie rzeki Koszarawy (prawy dopływ Soły) i otoczona górami (Lachów Groń – 1045 m n.p.m., Jałowiec – 1110 m n.p.m.). 50% powierzchni gminy stanowią lasy, brak przemysłu jest gwarancją czystego górskiego powietrza i czystej wody w Koszarawie i jej dopływach. O czystości wód świadczy duża liczba górskich pstrągów, równie często spotyka się brzankę, głowacza białopłetwego i minoga strumieniowego.
Te wszystkie walory gminy warto wykorzystać by zapewnić rozwój dla tej miejscowości.

Teren objęty planowaną inwestycją jest ważną częścią Beskidu Żywieckiego, łączącego Żywiecki Park Krajobrazowy z Babiogórskim Parkiem Narodowym. Porośnięte lasem wzniesienia wokół Koszarawy stanowią ważne siedliska dla wielu górskich gatunków roślin i zwierząt oraz specyficzne przyrodnicze zaplecze, gdzie swą strefę ochronno-buforową mogą posiadać zwierzęta migrujące między cennymi przyrodniczo obszarami Beskidu Żywieckiego. Co więcej, obszary objęte planowaniem wyróżnia malowniczy krajobraz, który może ulec znacznemu oszpeceniu poprzez budowę sieci kolejek, wyciągów i tras narciarskich.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 606 950 329, e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: +48 33 817 14 68

Czytaj więcej: