Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Źle z Doliną Rospudy

DODANE: 4-9-2005

Ocenę oddziaływania na środowisko pomijającą najważniejsze zagrożenia dla przyrody przy budowie obwodnicy Augustowa (która jest częścią Via Baltiki), mającej przeciąć dolinę rzeki Rospudy, przygotował na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zespół pod kierownictwem Włodzimierza Kwiatkowskiego. Autorzy oceny przyznają, że budowa obwodnicy spowoduje straty w przyrodzie, w tym zniszczenie stanowisk bardzo rzadkich gatunków ptaków, jednak dodają, że będą to straty nieistotne i możliwe do zrekompensowania.

Zastrzeżenia do oceny złożyły już największe polskie organizacje zajmujące się ochroną przyrody: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska, OTOP, Greenpeace, Komitet Ochrony Orłów i Klub Przyrodników. Według tych organizacji straty będą bardzo duże - znikną stanowiska orlika krzykliwego, bielika, głuszca, dzięcioła białogrzbietego, zniszczone zostanie też jedyne w Polsce stanowisko storczyka miodokwiatu krzyżowego.

31 sierpnia ocenę rozpatrzyła podlaska Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody. Zgodnie z przewidywaniami inwestycja została przegłosowana pozytywnie dla jej realizacji.

Chociaż opinia WROP o niczym nie stanowi, to jest to świetny argument dla wojewody, który ok. 10 września będzie wydawał zezwolenie na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa. Po tym zezwoleniu wojewoda oraz Minister Środowiska wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, następnie zostanie wydane pozwolenie na budowę, zapewne nie obejdzie się bez opinii Komisji Europejskiej gdyż inwestycja zagraża gatunkom i siedliskom z Dyrektywy Siedliskowej o znaczeniu priorytetowym.

Jeżeli zgodzi się na to, by Rospuda została przecięta przez obwodnicę, to zdaniem organizacji pozarządowych Polsce grożą poważne kary ze strony Komisji Europejskiej za nieprzestrzeganie prawa. Teoretycznie Komisja może nawet nakazać zlikwidowanie inwestycji, ale to mało prawdopodobne w przypadku drogi ekspresowej. Raczej będą to kary finansowe lub wstrzymanie funduszy, np. na budowę innych dróg.

Przypominamy do 6 września można składać uwagi i wnioski w sprawie wydania zezwolenia na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa na adres:

Podlaski Urząd Wojewódzki,
Wydział Środowiska i Rolnictwa,
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
bialystok.uw.gov.pl