PRACOWNIA 04.04.2024

Lasy Państwowe nie respektują moratorium i kontynuują wycinkę drzew

20240330_174129

Przesłane do Pracowni na rzecz Wszystkich Istot materiały dowodzą, że Lasy Państwowe zlekceważyły polecenie Ministry Klimatu i Środowiska Pauliny Henning-Kloski i kontynuują wycinkę drzew na terenie lasów uzdrowiskowych w okolicy Iwonicza-Zdroju (Leśnictwo Iwonicz, Nadleśnictwo Dukla, RDLP Krosno). 

Przypomnijmy, że poleceniem z 8 stycznia 2024 r. resort środowiska wprowadził znaczące ograniczenia gospodarki leśnej w dziesięciu cennych lasach w Polsce. Jednym z nich są lasy uzdrowiskowe w okolicy Iwonicza-Zdroju, które miały zostać całkowicie wyłączone ze ścinki drzew w celach hodowlanych. Kontynuacja cięć przez nadleśnictwo Dukla narusza rządowy nakaz i podważa deklaracje kierownictwa Lasów Państwowych o lepszej ochronie przyrody lasów.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot domaga się przeprowadzenia kontroli i pociągnięcia do odpowiedzialności służbowej wobec winnych tych naruszeń.

Od 8 stycznia 2024 roku lasy uzdrowiskowe wokół Iwonicza Zdroju są objęte całkowitym zakazem pozyskania drewna. Wytyczna dotycząca wydzielenia 178-g zakładała „odstąpienie od wszelkich prac i zabiegów”. 30 marca br. w wydzieleniu 178-g w Leśnictwie Iwonicz mieszkańcy należący do inicjatywy Wspólny Las ujawnili wycinkę drzew w ramach tzw. trzebieży, a więc prac z zakresu hodowli lasu. Oznacza to złamanie zakazu i naruszenie polecenia Ministry Klimatu i Środowiska. Warto przypomnieć, że na podstawie ust. 4 i art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o lasach to minister ds. środowiska sprawuje nadzór nad Lasami Państwowymi i gospodarką leśną.

Lasy Państwowe kolejny raz udowodniły, że są instytucją niegodną zaufania i nie przestrzegają ustalonych zasad. To działanie pokazuje, jak bardzo Lasy Państwowe lekceważą zarówno nowe władze w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, jak i społeczeństwo, które domaga się ochrony lasów. Cała sprawa dobitnie dowodzi, że gruntowna reforma tej instytucji  jest niezbędna i pilna 

– komentuje Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskami o kontrolę i wyjaśnienie tego naruszenia i zapowiada, że będzie nadal śledzić działania Lasów Państwowych w terenie.

Kontakt:
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]