PRACOWNIA Informacja prasowa 19.03.2024

Być albo nie być rozporządzenia o odbudowie przyrody w rękach Donalda Tuska

_DSC0366bl

Już dzisiaj, we wtorek, 19 marca br., rząd Donalda Tuska zadecyduje, czy Polska zagłosuje za przyjęciem rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law). Ostateczne głosowanie na forum Rady UE odbędzie się już 25 marca br. Stanowisko Polski zaważy czy wypracowywane przez wiele miesięcy rozporządzenie stanie się obowiązującym prawem, czy całkowicie przepadnie. Istnieje zagrożenie, że rząd Donalda Tuska wstrzyma się od głosu, co może doprowadzić do całkowitego odrzucenia rozporządzenia. Organizacje pozarządowe oczekują, że rząd Donalda Tuska zagłosuje za przyjęciem NRL, jako wyraz realizacji swoich zobowiązań wyborczych i działania na rzecz długofalowego bezpieczeństwa Polek i Polaków. 
 

Szacuje się, że ponad połowa światowego PKB  jest zależna od przyrody i czerpanych z niej korzyści. Niestety stan 81% chronionych siedlisk przyrodniczych w UE jest niezadowalający lub zły. Wszyscy odczuwamy także coraz dotkliwiej skutki kryzysu bioróżnorodności i zmian klimatu.  Możemy jednak odbudowywać ekosystemy przyrodnicze (lasy, rzeki, bagna, morza) i pełnione przez nie usługi ekosystemowe. Celem NRL jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w UE czy walka z suszą. To działania, które są w naszym żywotnym interesie, opłacają się także ekonomicznie. Według szacunków Komisji Europejskiej, odbudowa zasobów przyrodniczych przynosi korzyści od 8 do nawet 38 razy większe niż poniesione koszty.

Co istotne Nature Restoration Law  nie zawiera zapisów będących przedmiotem kluczowych obaw wyrażanych w czasie protestów rolników takich jak ograniczenie użycia pestycydów czy ugorowanie części gruntów. NRL nie nakłada nowych zobowiązań czy ograniczeń dla gospodarstw rolnych. Wręcz przeciwnie – w ramach odbudowy populacji zapylaczy i dobrowolnych praktyk (opartych nie o przymus, ale zachęty) wspiera trwałość i jakość produkcji rolnej. Krajowe Plany Odbudowy będą tworzone w kraju, według realnych potrzeb i oczekiwań społecznych. Przyjęcie NRL zapewni także środki potrzebne do realizacji jego celów.

Nature Restoration Law w obecnej  formie jest wynikiem długich negocjacji, w ramach których uwzględniono obawy wszystkich środowisk. Na poziomie politycznym oznacza to konsensus co do konieczności przyjęcia rozporządzenia. Na poziomie społecznym to ogromna szansa na budowanie bezpiecznej przyszłości Polek i Polaków. Oczekujemy, że rząd Donalda Tuska zagłosuje za przyjęciem rozporządzenia

– komentuje Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Przyjęcie rozporządzenia umożliwi także realizację obietnic wyborczych Koalicji 15 Października w zakresie ochrony lasów. Aż 50% siedlisk leśnych Natura 2000 w Polsce znajduje się w złym stanie ochrony, a stan 30% uległ pogorszeniu. Dzięki NRL w gospodarce leśnej promowane będą praktyki wspierające budowanie wielogatunkowych, bioróżnorodnych i bardziej odpornych na skutki zmian klimatu lasów.  Rozporządzenie umożliwi więc odbudowę kondycji naszych lasów.

Polki i Polacy oczekują lepszej ochrony lasów. Musimy zakończyć erę eksploatacyjnego podejścia do zarządzania lasami. Głosowanie ws. NRL będzie więc także sprawdzianem na ile rząd poważnie traktuje swoje zobowiązania wobec swoich wyborców i społeczeństwa. Czy go zda, dowiemy się już 25 marca

– komentuje Radosław Ślusarczyk.

Kontakt dla mediów:
Radosław Ślusarczyk, tel.: 660 538 329, e-mail: [email protected]