PRACOWNIA 06.02.2024

Sukces w obronie tatrzańskiej przyrody na Nosalu

46-Nosal-Fot

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu uchyliło postanowienie Burmistrza Zakopanego, którym nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej dla budowy stacji narciarskiej Nosal.

Przypomnijmy, że budowa ośrodka narciarskiego na Nosalu to kuriozalny i szkodliwy pomysł samej dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego, który zgodnie z opinią ekspertów i naukowców zagraża kilku chronionym gatunkom, m.in. niedźwiedziowi, sokołowi wędrownemu i orłowi przedniemu. Inwestycja wiązałaby się także z wycinką ponad 1,2 ha lasu na obszarze TPN. Przedsięwzięciu sprzyjał burmistrz Zakopanego i nadał inwestycji rygor natychmiastowej wykonalności. Dlatego Pracownia na rzecz Wszystkich Istot interweniowała w tej sprawie.

Zgodnie z przepisami, decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności powoduje, że inwestor nie musi czekać na rozpatrzenie odwołania od decyzji środowiskowej i może kontynuować proces inwestycyjny, np. składając wniosek o pozwolenie na budowę. Taki krok może umożliwić inwestorowi rozpoczęcie prac budowlanych przed skontrolowaniem legalności decyzji środowiskowej.

Po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pełnomocnik Tatrzańskiego Parku Narodowego złożył wniosek o nadanie tego rygoru, wskazując, że za szybką realizacją inwestycji przemawia interes społeczny, jak i wyjątkowo ważny interes strony (czyli TPN).  Burmistrz Zakopanego postanowieniem z 27 października ubiegłego roku nadał rygor natychmiastowej wykonalności uzasadniając to kwestiami związanymi ze statusem Zakopanego jako zimowej „stolicy” Polski, poprawą warunków przeprowadzania treningów narciarskich oraz stratami finansowymi.

W naszej ocenie te argumenty są absurdalne dlatego 17 listopada 2023 r. złożyliśmy zażalenie na postanowienie Burmistrza Zakopanego. To, że inwestycja ma w zamierzeniu pełnić jakieś funkcje dla części polskiego społeczeństwa czy też dla społeczności lokalnej, nie świadczy jeszcze o spełnieniu przesłanek nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. 
Najbardziej skandaliczne jednak było całkowite pominięcie kwestii ochrony dziedzictwa przyrodniczego o szczególnym znaczeniu, jakim jest Tatrzański Park Narodowy, jedyny w Polsce park narodowy, chroniący wysokogórską przyrodę. Choć czekamy jeszcze na opublikowanie uzasadnienia, cieszy nas orzeczenie SKO w tej sprawie – organ nie tylko uchylił postanowienie Burmistrza, ale także odmówił nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej

– komentuje Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Kontakt:
Radosław Ślusarczyk tel.: 660 538 329, e-mail: [email protected]