PRACOWNIA 15.01.2024

Powstaje ogólnopolski ruch Strażniczek i Strażników Lasów

warsztaty

W ostatni weekend zakończył się pierwszy cykl szkoleń dla Strażniczek i Strażników Lasów w Stacji Edukacji Ekologicznej w Bystrej. Wydarzenie organizowało Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, a warsztaty prowadzili ludzie nauki i inicjatyw oddolnych. – Budujemy społeczny ruch osób merytorycznie przygotowanych do chronienia lasów przyrodniczo cennych i lasów społecznych. Niebawem ruszymy z kolejną edycją – mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni.

Trzy intensywne weekendy, na które składały się trening aktywistyczny i szkolenia z zakresu wyzwań związanych z ochroną przyrody, wynikających z kryzysu bioróżnorodności w lasach. Słuchacze i słuchaczki z całej Polski poznali leśną terminologię, przepisy prawa i polityki europejskie służące ochronie przyrody a także zagrożenia dla lasów wynikające z gospodarki leśnej. 

Od wielu lat prowadzimy szkolenia i tworzymy ruch obrońców i obrończyń przyrody. To kolejna odsłona edukacji obywatelskiej dla ochrony lasów, przygotowującej kompleksowo do samodzielnego prowadzenia kampanii. Nabyte podczas wykładów i warsztatów kompetencje będą przydatne również na innych polach społecznej aktywności. Duży nacisk poza samą wiedzą kładziemy bowiem na sieciowanie oraz budowanie motywacji do działania w oparciu o filozofię głębokiej ekologii

– mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Szkolenia prowadzone były zarówno przez ludzi nauki, ekspertki i ekspertów, a także osoby doświadczone w aktywizmie przyrodniczym. Między innymi o lasach w kontekście kryzysu klimatycznego i ekologicznego mówił profesor nauk biologicznych, Piotr Skubała, z Uniwersytetu Śląskiego. O interwencjach i powoływaniu nowych form ochrony przyrody mówił dr Maciej Bonk z Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Z kolei wykład o aspektach prawnych i ustawowych ochrony lasów oraz warsztat z pisania pism urzędowych poprowadziła mecenas Karolina Kuszlewicz. Najważniejsze systemowe problemy w barierach dla ochrony ekosystemów leśnych omawiała Sylwia Szczutkowska.  O sukcesach i wyzwaniach w prowadzeniu lokalnych kampanii opowiadali reprezentanci i reprezentantki ruchów leśnych, m.in. z Inicjatywy Dzikie Karpaty, Zielonego Pierścienia Warszawy, Grupy Brynek, Inicjatyw Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy czy Wspólny Las. 

Konieczna jest głęboka reforma Lasów Państwowych i zmiana Ustawy o lasach, dlatego budujemy społeczny ruch osób merytorycznie przygotowanych do chronienia lasów przyrodniczo cennych i lasów społecznych. Zainteresowanie szkoleniem przerosło nasze oczekiwania. Konieczne było przeprowadzenie rekrutacji, ale wszystkie zainteresowane osoby, które nie zakwalifikowały się na pierwszą edycję, będą miały jeszcze szansę. Niebawem ruszymy z kolejną odsłoną szkolenia Strażniczek i Strażników Przyrody. Udział w szkoleniach jest bezpłatny 

– podsumowuje Ślusarczyk.

Kontakt:
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329; [email protected]