PRACOWNIA 17.06.2008

Nowy rezerwat w województwie śląskim

Rezerwat Lipowska Jacek Zachara

Wojewoda Śląski powołał rezerwat przyrody „Lipowska”. Znajduje się na terenie gmin Ujsoły i Węgierska Górka i będzie chronił torfowiska z systemem oczek wodnych oraz fragmenty górnoreglowego boru świerkowego.

Rezerwat „Lipowska” chroni obszar lasu o powierzchni około 63 ha. Występujące w rezerwacie zbiorowisko torfowiska wysokiego są przyrodniczą osobliwością Beskidu Żywieckiego. Wraz z górnoreglowym borem świerkowym torfowiska stanowią siedliska o znaczeniu europejskim. Górnoreglowy bór świerkowy reprezentowany jest przez dobrze wykształcone płaty zachodniokarpackiej świerczyny. Sieć oczek wodnych oraz torfy czynią z tego terenu szczególnie urokliwą i cenną w skali województwa, zarówno ze względów przyrodniczych, jak i krajobrazowych, mozaikę ekosystemów.

Na terenie nowego rezerwatu występuje wiele chronionych gatunków roślin naczyniowych, jak: ciemiężyca zielona, goryczka tojeściowa, czy liczydło górskie. Świat zwierzęcy reprezentują typowe gatunki dla terenów górskich.