PRACOWNIA Informacja prasowa 20.12.2023

Polana Białowieska już bezpieczna? Sąd wstrzymuje plany dewastacji cennego obszaru

orlik-8252

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wstrzymał wykonanie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zezwalającej na budowę farmy fotowoltaicznej na Polanie Białowieskiej. Jednym z głównych powodów było naruszenie warunków Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska. Sąd wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej na wniosek Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Realizacja tej inwestycji byłaby jednoznaczna z dewastacją tego cennego przyrodniczo miejsca, gdzie występują chronione gatunki.  1,5 ha terenu miałoby zostać wygrodzone i zastawione panelami fotowoltaicznymi. Inwestycja jest rażąco sprzeczna z prawem, ponieważ zgodnie z obowiązującym Planem Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska działka, na której zaplanowano budowę farmy fotowoltaicznej oraz okoliczne łąki, stanowią żerowisko orlika krzykliwego – przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska. Dlatego też PZO nakazuje utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania rolniczego tej działki

– komentuje Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Przypomnijmy – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku w lutym tego roku utrzymało w mocy decyzję środowiskową Wójta Białowieży dla budowy farmy fotowoltaicznej na Polanie Białowieskiej. W związku z tym w kwietniu Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot  złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku i zwróciło się do sądu o wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej aby uniknąć nieodwracalnych szkód przyrodniczych.

WSA przychylił się do argumentów Stowarzyszenia i wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji SKO z uwagi na naruszenie warunków Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 oraz wydania decyzji środowiskowej pomimo negatywnego stanowiska Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. Sąd zwrócił także uwagę, że przesłanką do wstrzymania wykonania decyzji jest wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie tej decyzji jako wadliwej przez organy ochrony środowiska.

Wstrzymanie wykonania decyzji przez Sąd zapobiega realizacji inwestycji przed merytorycznym rozstrzygnięciem sprawy. Tym samym prace nie mogą zostać rozpoczęte, a bardzo cenny przyrodniczo teren został ochroniony prawnie przed dewastacją. Zielona energia, która powstaje przez zniszczenie tak wartościowych miejsc przestaje być zielona. Takie obszary powinny być bezwzględnie chronione nie tylko ze względu na unikatową przyrodę, ale również ze względu na dobro regionu, który żyje z turystyki. Ludzie przyjeżdżają do Białowieży, żeby doświadczać bliskości z naturą, a nie żeby oglądać farmy fotowoltaiczne – podsumowuje Ślusarczyk. 

– podsumowuje Ślusarczyk.

Kontakt:
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329; [email protected]