PRACOWNIA 12.12.2023

Czas posprzątać stajnię Augiasza – komentarz po expose Donalda Tuska o pilnej potrzebie ochrony przyrody

Na stronę SULU-pracownia (1200×900 px) (21)

Jednym z ważniejszych punktów expose Donalda Tuska, jak i całej kampanii wyborczej była kwestia ochrony przyrody. Podczas swojego wystąpienia premier porównał jej stan do stajni Augiasza. Jak przekonują ekolodzy, najszybszy sposób na posprzątanie takiej stajni to moratorium na wycinkę najcenniejszych polskich lasów do czasu wypracowania reform i zmian w prawie środowiskowym.

Apel o wprowadzenie moratorium na wycinkę lasów [PDF]

Dewastacja unikalnej w skali świata Puszczy Białowieskiej, masowa rzeź dzików pod pretekstem walki z ASF, katastrofa drugiej największej rzeki w Polsce, eksploatacja lasów publicznych – to efekty polityki środowiskowej ostatnich lat ale także powód zmiany władzy. Donald Tusk mówił podczas swojego wystąpienia: ten dramatyczny obraz lasów, które znikały na naszych oczach i całe knieje wyjeżdżały do Chin, to się skończyło. Chcę by Polki i Polacy zobaczyli prawdziwy las. Las to nie jest gospodarka drewnem, to jest nasz święty zasób narodowy i będziemy go chronić tak jak na to zasługuje. 

Wyłączenie z wycinki 20 proc. najcenniejszych obszarów leśnych, wprowadzenia zakazu spalania drewna w energetyce zawodowej, zwiększenia powierzchni parków narodowych oraz ustanowienie społecznego nadzoru nad lasami – to zapisy, które znalazły się w umowie koalicyjnej, ich wypracowanie wymaga jednak czasu. Pilnie przyrodę ochroni moratorium, o którego wprowadzenie apeluje 116 polskich organizacji. 

Nowa koalicja doszła do władzy z hasłem „dość niszczenia lasów i rzek”. Jako organizacje pozarządowe mamy mocną społeczną legitymację, by upominać się o ochronę lasów i przyrody u rządzących. Z badań opinii społecznej wynika, że 78% Polaków uważa, że zadaniem Lasów Państwowych powinna być ochrona przyrody. Jako strona społeczna jesteśmy gotowi do rozmów, by wypracować najlepsze rozwiązania - taka praca wymaga jednak czasu. Dlatego apelujemy o wprowadzenie moratorium, bo to rozwiązanie, które najszybciej i najskuteczniej faktycznie ochroni przyrodę i jest to rozwiązanie na które czekają Polacy

– mówi Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Potrzeba ochrony lasów jest pilna, ponieważ ich stan pogarsza się. Ponad połowa siedlisk leśnych Natura 2000 znajduje się w niewłaściwym stanie ochrony z powodu gospodarki leśnej, która stanowi dla siedlisk największe zagrożenie. Polskie lasy pochłaniają coraz mniej węgla, nie są więc w stanie skutecznie pomóc nam w adaptacji do zmiany klimatu. Wycinane są lasy wodochronne pogłębiając problem suszy i braku dostępu do wody pitnej dla mieszkańców Karpat. Dlatego organizacje apelują do resortu środowiska i Lasów Państwowych o wprowadzenie moratorium na wycinki do czasu reformy gospodarki leśnej.

Każdego dnia nasze najcenniejsze dziedzictwo przyrodnicze wywożone jest do m .in. Chin lub trafia do pieców elektrowni. W ostatnich fragmentach lasów naturalnych i starodrzewów Puszczy Karpackiej, Bukowej czy Świętokrzyskiej wycinane są ponadstuletnie drzewa o wymiarach pomnikowych nie posadzone ręką człowieka, niszczona jest naturalna retencja wodna, dewastowane są ostoje cennych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt 

– czytamy w apelu organizacji

Z całym apelem o moratorium na wycinkę lasów można zapoznać się pod tym linkiem

Kontakt dla mediów:

Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329; [email protected]