PRACOWNIA 04.12.2023

Aktywiści apelują o moratorium na wycinki najcenniejszych polskich lasów do czasu reformy zarządzania lasami

moratorium na wycinki

116 organizacji przyrodniczych i ruchów leśnych wzywa kierownictwo Lasów Państwowych oraz resort środowiska do zatrzymania wycinek drzew na terenie najcenniejszych lasów w Polsce – starodrzewów, ostatnich fragmentów lasów naturalnych oraz lasów wodochronnych. 

Apel o wprowadzenie moratorium na wycinkę lasów [PDF]

Sygnatariusze apelu przekonują, że wprowadzenie moratorium jest kluczowe z uwagi na trwającą eksploatację lasów naturalnych i tempo wycinek starych drzew o wymiarach pomnikowych z takich miejsc jak Puszcza Karpacka i Pogórze Przemyskie, Lasy Suchedniowskie i Puszcza Świętokrzyska czy Puszcza Bukowa. Ochrona tych terenów jest niezwykle ważna ze względu na walkę z kryzysem bioróżnorodności i kryzysem klimatycznym.

Nie możemy czekać na ukonstytuowanie się nowego rządu, bo rzeź najcenniejszych lasów trwa tu i teraz. Do momentu wprowadzenia w życie proprzyrodniczych haseł, którymi koalicja wygrała wybory najważniejsze jest zabezpieczenie interesu przyrody. Moratorium na wycinki starodrzewów do czasu reformy gospodarki leśnej byłoby rozwiązaniem zabezpieczającym najcenniejsze drzewa i łagodzącym społeczne oburzenie skalą dewastacji polskiej przyrody. Ludzie chcą lasów, nie zrębów

– mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, organizacji, która zainicjowała prace nad apelem.

Autorzy apelu przypominają badania opinii publicznej, które pokazują szerokie poparcie dla zwiększenia ochrony polskich lasów. Aż 75% ankietowanych osób domaga się zwiększenia powierzchni lasów, na których nie prowadzi się wycinek. A 78% Polek i Polaków uważa, że priorytetem Lasów Państwowych powinna być ochrona przyrody. 

Aktywiści zwracają uwagę w swoim apelu na pogarszający się stan polskich lasów oraz konieczność reformy gospodarki leśnej, która nie może dalej zakładać jednoczesnego pełnienia przez lasy funkcji gospodarczych, przyrodniczych i społecznych. – Koniec z fikcją, tych funkcji nie da się w jednym czasie i w jednym miejscu pogodzić, albo tniemy drzewa, albo je chronimy – komentuje Radosław Ślusarczyk. Autorzy apelu przypominają także, że deklaracja lepszej ochrony lasów znalazła się w programie wyborczym wszystkich opozycyjnych partii demokratycznych.  

Nowelizacja przepisów dot. gospodarki leśnej jest niezbędna ale wymaga czasu związanego z pracą ekspertów i konsultacjami społecznymi. Tymczasem musimy chronić naturalne lasy i stare drzewa już dzisiaj. Każdego dnia nasze najcenniejsze dziedzictwo przyrodnicze wywożone jest do m .in. Chin lub trafia do pieców elektrowni. W ostatnich fragmentach lasów naturalnych i starodrzewów Puszczy Karpackiej, Bukowej czy Świętokrzyskiej wycinane są ponadstuletnie drzewa o wymiarach pomnikowych nie posadzone ręką człowieka, niszczona jest naturalna retencja wodna, dewastowane są ostoje cennych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt 

– czytamy w apelu organizacji.

Z całym apelem o moratorium na wycinkę lasów można zapoznać się pod tym linkiem

Kontakt dla mediów:

Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329; [email protected]