PRACOWNIA 01.11.2006

Podpisy w sprawie Rospudy przekazane Prezydentowi

31 października przedstawiciele broniących Doliny Rospudy organizacji ekologicznych wraz z Adamem Wajrakiem złożyli w biurze inicjatyw społecznych Kancelarii Prezydenta, apel do Lecha Kaczyńskiego o poparcie ich działań. Apel podpisało aż 150 tys. osób.

Podpisy były zbierane od lipca br., gdy akcję ich zbierania zainicjowała na swoich łamach „Gazeta Wyborcza”. W bardzo szybkim czasie zebrano około 150 tys. głosów poparcia ludzi z całego kraju. W apelu napisano: „Szanowny Panie Prezydencie! W akcie obywatelskiego protestu prosimy o wstrzymanie budowy obwodnicy Augustowa, części trasy Via Baltica, przez Dolinę Rospudy. [...] Na szczęście nie ma wyboru albo zdrowie mieszkańców Augustowa, albo dobro przyrody. Wystarczy zbudować obwodnicę kilka kilometrów dalej. [...] Dolina Rospudy jest dziedzictwem nie tylko naszym, ale i całej Europy. Prosimy Pana Prezydenta o zatrzymanie planów zniszczenia tego dziedzictwa”.

Z przedstawicielami organizacji ekologicznych oraz Adamem Wajrakiem spotkała się we wtorek w imieniu prezydenta sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Ewa Junczyk-Ziomecka. Dla dziennikarzy – „Prezydent nie ma takich narzędzi, które pozwoliłyby mu uchylić wydane decyzje, czy zakwestionować wyrok. Może odnieść się w kwestii wartości i spodziewam się, że taka właśnie będzie reakcja prezydenta”. Dodała również, że do biura inicjatyw społecznych Kancelarii Prezydenta wpływały też listy od zwolenników budowy estakady.

Ewa Junczyk-Ziomecka zapewniła, że wszystkie listy i apel mają zostać przekazane prezydentowi, który musi się zapoznać z każdym stanowiskiem i dopiero wówczas odniesie się do całej sprawy.

Warto przypomnieć, że pod koniec lipca prezydent Lech Kaczyński mówił w TVN24, że w przypadku obwodnicy Augustowa należałoby dokonać „uskoku”, który spowodowałby ominięcie terenu Rospudy, bo jest on wyjątkowy. Dodał wtedy również, że „Zmiana trasy pociągnie dodatkowe koszty i to niemałe, ale byłbym za obroną przyrody”.

18 października br. wojewoda podlaski wydał pozytywną decyzję środowiskową dotyczącą budowy obwodnicy Augustowa z estakadą nad fragmentem doliny rzeki Rospudy. Decyzja środowiskowa jest ostatnim dokumentem potrzebnym do tego, by inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – mógł się ubiegać o wydanie pozwolenia na budowę. Od decyzji wojewody mogą się jeszcze odwoływać organizacje ekologiczne, co jednak nie wstrzymuje dalszych procedur.

Pracownia na YouTube

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

W obronie Rospudy