PRACOWNIA 10.11.2023

Stanowisko Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w sprawie umowy koalicyjnej opublikowanej 10 listopada 2023 r.

Na stronę SULU-pracownia (1200×900 px) (20)

Z zadowoleniem przyjęliśmy zawarte w umowie koalicyjnej zapisy dotyczące ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego Polski. W szczególności cieszą nas deklaracje dotyczące wyłączenia z wycinki 20 proc. najcenniejszych obszarów leśnych, wprowadzenie zakazu spalania drewna w energetyce zawodowej, zwiększenie powierzchni parków narodowych oraz ustanowienie społecznego nadzoru nad lasami.

Przedstawiony plan jest ambitny i pilnie potrzebny dla dobra przyrody i polskiego społeczeństwa. Zapisy zawarte w umowie nie mogą pozostać deklaracjami. Liczymy na szybkie zmiany w prawie i oznajmiamy naszą gotowość do współpracy w szczególności w kwestiach dotyczących lasów i objęcia trwałą ochroną najcenniejszych obszarów takich jak Puszcza Białowieska czy Karpacka. Mamy rozwiązania prawne przemyślane w gronie specjalistów, praktyków i naukowców – jesteśmy gotowi do rozmów.

Zgodnie z reprezentacją
Radosław Ślusarczyk
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot