PRACOWNIA 17.09.2008

O przyszłości Lubania na konferencji w Krakowie

fotolia-83069695-subscription-monthly-xl.jpg

W Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 19 czerwca odbędzie się konferencja „Lubań - Przyrodniczo-Kulturowe Dziedzictwo Świata – Przyszłość Turystyczna Regionu?”. Celem konferencji jest przedstawienie złożonej problematyki najnowszych planów zagospodarowania południowych stoków Lubania wraz z otuliną Pienińskiego Parku Narodowego.

Konferencja odbędzie się 19 czerwca 2008 r. o godz. 11.00 w siedzibie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6, s. 6.

Jak piszą organizatorzy w zaproszeniu na konferencję – „Celem Konferencji jest wstępna ocena zainteresowanych instytucji i stron złożonej problematyki najnowszych planów zagospodarowania południowych stoków Lubania wraz z otuliną Pienińskiego Parku Narodowego dokonana w szerokim aspekcie ochrony zasobów przyrodniczych, interesów turystyki górskiej, jak i prezentacji alternatywnych form zagospodarowania turystycznego sprzyjających ochronie i zachowaniu środowiska przyrodniczego Pasma”.

Konferencja organizowana jest ze względu na pojawianie się planów różnego rodzaju inwestycji oraz ich wpływ na kondycję przyrody i zachowanie regionalnych walorów kulturowych.

Podczas spotkania uczestnicy będą starali się wskazać alternatywne rozwiązania turystyczne, które nie będą prowadziły do konfliktów rozwoju ekonomicznego z ochroną przyrody.

Podczas spotkania zostanie wypracowane końcowe stanowisko, które będzie przekazane do władz terenowych, Ministerstwa Środowiska oraz wszystkich zainteresowanych stron.

Program konferencji:

 • Informacja ogólna dotycząca treści Uchwały Rady Gminy
 • Lubań – charakterystyka przyrodnicza
 • Lubań – charakterystyka walorów turystycznych i krajobrazowych Pasma
 • Referaty i Oświadczenia zainteresowanych stron i instytucji

Konferencję prowadził będzie prof. Zbigniew Mirek.

Szczegółowa lista wystąpień:

 • Prof. Zbigniew Mirek
  Instytut Botaniki PAN, „Rozpoczęcie i przedstawienie uchwały Rady Gminy Krościenko (XI/74/2008) na temat zmiany zagospodarowania przestrzennego góry Lubań i jej okolic”
 • Piotr Kłapyta, Eliza Płaczkowska
  Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ „Charakterystyka przyrodnicza Lubania w aspekcie planowanej inwestycji”
 • Izabela Kawecka
  Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, „Lubań jako kluczowy korytarz ekologiczny”
 • Dariusz Dyląg
  Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Instytut Rekreacji i Turystyki, „Chybiona inwestycja narciarska na górze Chełm nad Myślenicami a niezrealizowana koncepcja Parku Krajobrazowego Beskidu Myślenickiego”
 • dr Andrzej Cząstka
  Politechnika Krakowska, Instytut Projektowania Architektonicznego, Katedra Architektury Środowiskowej, „Alternatywne formy turystyki jako rzeczywista szansa rozwoju zrównoważonego oraz jako czynnik stymulacji ochrony przyrody”
 • Radosław Ślusarczyk
  Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, „Wymogi prawne oraz udział społeczny w procesie inwestycyjnym zagospodarowania góry Lubań”

Ponadto głos w dyskusji zabiorą:

 • Jerzy Kapłon – dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
 • Janusz Tomasiewicz – dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego
 • Michał Sokołowski – dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego
 • Olaf Dobrowolski – dyrektor Nadleśnictwa Krościenko, Lasy Państwowe
 • Zbigniew Witkowski – profesor Zakładu Ekologii i Kształtowania Środowiska Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie;
 • Jan Bodziarczyk – pracownik naukowy Katedry Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie oraz przedstawiciel Koła Łowieckiego Lubań
 • Dominika Serżysko – koordynatorka Małopolskiego oddziału Greenpeace

Zaproszenie na konferencję zostało również skierowane m.in. do Urzędu Gminy Krościenko, Ochotnica, Czorsztyn oraz do Instytutu Rozwoju Miast – autora omawianego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowych informacji udziela COTG PTTK
tel. 12 422 28 40, e-mail: [email protected]


 

Udział w konferencji jest częścią monitoringu inwestycji, który realizowany jest w ramach ogólnopolskiego projektu „Budowanie międzysektorowej platformy współpracy dla zapobiegania i rozwiązywania konfliktów na linii: przyroda-infrastruktura-społeczeństwo w Karpatach”, realizowanego przez PnrWI i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Za monitoring odpowiada Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.