Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Decyzja w sprawie budowy Via Baltica przez Dolinę Rospudy

DODANE: 18-10-2006

Rospuda z lotu ptaka. Piotr Fiedorowicz

18 października br. Wojewoda Podlaski wydał „decyzję środowiskową” na budowę obwodnicy Augustowa przez chroniony odcinek doliny Rospudy. Decyzja ta warunkuje uzyskanie pozwolenia na budowę. Niewykluczone więc, że wycinka drzew rozpocznie się jeszcze przed nadchodzącym sezonem lęgowym ptaków (tj. styczeń – lipiec 2007).

Skala zniszczeń przyrodniczych jakie wywoła inwestycja jest niewyobrażalna. Zniszczonych zostanie ponad 70 stanowisk ptaków chronionych dyrektywą unijną (m.in. orlik krzykliwy), pod topór ma pójść 26 tys. drzew, w bagna Rospudy zostaną wbite 483 pale, na których mają zostać posadowione mosty. Naiwnością jest twierdzenie, że taka ingerencja nie wpłynie negatywnie na setki hektarów unikalnych torfowisk Rospudy. Tymczasem wartość przyrodnicza hektara ekosystemu terenów podmokłych szacowana jest na kilkanaście tysięcy dolarów (1).

Pomimo wielu opinii naukowych (2), że żadne działania nie są w stanie skompensować szkód w środowisku jakie spowoduje budowa drogi przez chroniony odcinek Doliny Rospudy GDDKIA przedstawiła program kompensacji przyrodniczej, który obejmuje m.in. wykup ponad 1300 ha gruntów oraz wyłączenie z produkcji kolejnych setek hektarów lasu. Koszt kompensacji należy więc szacować na dziesiątki milionów złotych.

Zdaniem Pracowni to kolejne pieniądze, które wbrew zdrowemu rozsądkowi zostaną utopione w bagnach Rospudy. Obserwując planowanie tego odcinka Via Baltica można odnieść wrażenie, że inwestorowi nie zależy na sprawnej realizacji inwestycji a na drogich przygotowaniach i zawyżaniu kosztów budowy. Przypomnijmy, że istnieją tańsze warianty przeprowadzenia drogi (3), omijające obszar chroniony, dlatego przy ich realizacji nie są wymagane wielomilionowe programy kompensacyjne, ani budowa niezwykle kosztownej estakady przez środek bagien. W przeciwieństwie do obecnego wariantu mogą być one sfinansowane ze środków Unii Europejskiej (4) i nie są obwarowane rygorystycznymi wymaganiami prowadzenia prac poza okresem lęgowym ptaków, czyli jedynie w miesiącach sierpień-grudzień, co pozwala na szybkie oddanie inwestycji do użytku.

Raporty i materiały dowodowe na których oparto decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nie są wykonane obiektywnie, zawierają sprzeczne informacje i ignoruje się w nich warianty inwestycji omijające obszar chroniony, dlatego Pracownia składa odwołanie od wydanej decyzji do Ministra Środowiska, a następnie skargę do Sądu Administracyjnego

mówi Adam Bohdan z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Rok temu Minister Środowiska uchylił decyzję Wojewody dla obwodnicy Augustowa uzasadniając to niezgodnością inwestycji z przepisami (5). Od tego czasu nie zmienił się projekt inwestycji, wywiera ona taki sam wpływ na przyrodę, tak samo koliduje z prawem. Mamy więc nadzieję, że Minister okaże się konsekwentny.

Dnia 9 sierpnia br. Dyrektor GDDKiA Białystok – Tadeusz Topczewski komentując przygotowania do budowy obwodnicy Augustowa z rozbrajającą szczerością przyznał, że najłatwiej było zaprojektować tę drogę przez bagna i lasy (6).

Takie podejście do planowania inwestycji liniowych było praktykowane w poprzednim systemie. Dziś prawo, zwłaszcza wspólnotowe mówi jasno, że przy planowaniu dróg kryteria ekologiczne są najważniejsze

zwraca uwagę Adam Bohdan

Obiektów inżynierskich na gruntach niestabilnych należy za wszelką cenę unikać, to zasada, przekazywana studentom politechniki już na pierwszym roku studiów

mówi mgr inż. Jan Jakiel ze stowarzyszenia SISKOM

Zignorowanie takich reguł może w przyszłości pokutować problemami technicznymi jakie np. przez ostatnie lata miała GDDKIA Białystok z posadowioną na torfie drogą nr 61 w okolicach Rajgrodu. Z raportów wynika, że połowę z 7 kilometrowego odcinka planowanej drogi, która ma przebiegać przez dolinę Rospudy i otaczające ją lasy Puszczy Augustowskiej stanowią siedliska bagienne. Jak widać Dyrektor Topczewski nie potrafi się uczyć na własnych błędach.

W przypadku rozpoczęcia wycinki drzew nad Rospudą dojdzie do eskalacji konfliktu oraz kompromitacji naszego kraju na arenie międzynarodowej. Już teraz setki osób z kraju i zagranicy deklarują udział w akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa na miejscu planowanej budowy. Wśród nich są między innymi członkowie Parlamentu Europejskiego, oraz takie osobistości jak Andrzej Wajda.

Więcej informacji:

  • Adam Bohdan – koordynator kampanii na rzecz ocalenia doliny Rospudy, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 532 284 313, e-mail: [email protected]
  • Mgr inż. Jan Jakiel – twórca alternatywnego wariantu obwodnicy Augustowa omijającego obszar chroniony, Stowarzyszenie SISKOM (Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji), tel. 694 607 690, e-mail: [email protected]

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot od ponad 7 lat prowadzi kampanię na rzecz ocalenia doliny Rospudy.

Czytaj więcej:(1) Robert Constanz, pismo Nature, Zamach na dolinę Rospudy (Onet.pl)
(2) Stanowiska i opinie naukowe i eksperckie
(3) http://www.siskom.waw.pl/rospuda/Wariant_alt/ – wariant obwodnicy Augustowa, omijający obszar chroniony, autorstwa inżynierów ze stowarzyszenia SISKOM (Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji)
(4) wypowiedź przedstawiciela Komisji Europejskiej, Ladislawa Miko, Gazeta Wyborcza, 16.02.2006
(5) zobacz opinie biegłych powołanych przez resort środowiska oraz stanowiska organów doradczych
(6) wypowiedź udzielona dla TVB dnia 09.08.2006