Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Dewastacja rezerwatowej Drwęcy

DODANE: 16-10-2006

lubatowka-krosno-fot-grzegorz-bozek.jpg

Od 3 lat w Lubiczu Dolnym nieopodal Torunia trwa niszczenie skarpy na jednej z najpiękniejszych polskich nizinnych rzek.

W Lubiczu Dolnym – zaledwie 5 kilometrów od Torunia – nadrzeczna skarpa w urokliwym widokowym miejscu jest sukcesywnie niszczona. Proces ten rozpoczął się ponad 3 lata temu od zwiezienia w dolinę rzeki wielu ton piasku, prawdopodobnie wydobytego podczas budowy magazynu firmy Pacific Nestle w Lubiczu. Dalszą konsekwencją było uczynienie z opisywanego miejsca dzikiego wysypiska przez mieszkańców, którzy nie bacząc na walory przyrodnicze i krajobrazowe rezerwatu, czy łamanie prawa, zaczęli zwozić masy śmieci i wrzucać je do rzeki. Najdotkliwszym zniszczeniem dla skarpy okazało się jednak zrzucenie kilku ton gruzu. Spowodowało to jej osunięcie do tego stopnia, że rosnące na brzegu rzeki drzewa zostały wyrwane z korzeniami i porwane przez nurt rzeki.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot podjęła działania celem ochrony tego cennego przyrodniczo miejsca. Przeprowadzono wizje terenowe, odbyto spotkanie w wójtem gminy Lubicz, złożono wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody o poszerzenie rezerwatu „Rzeka Drwęca” o wyznaczone przez nas cenne przyrodniczo tereny w Lubiczu Dolnym, między innymi o tereny obejmujące niszczoną skarpę.

Dotychczas nie usunięto śmieci i zalegającego gruzu z terenów skarpy, obszar wciąż podlega destrukcyjnego oddziaływaniu.

Drwęca na całej długości stanowi rezerwat wodny „Rzeka Drwęca” powołany w 1961 roku. Stanowi najdłuższy rezerwat ichtiologiczny w Polsce o powierzchni 444,38 ha, gdzie ochronie podlega środowisko wodne i bytujące w nim ryby. Cenny ekosystem rzeki stwarza dogodne warunki do występowania licznych gatunków ptactwa wodnobłotnego, głównie ze względu na fakt istnienia nieuregulowanej rzeki i występowanie stosunkowo mało zmienionych podmokłych terenów wokół niej.

Czytaj również: