PRACOWNIA Informacja prasowa 10.07.2023

Głosowanie ostatniej szansy w PE: ważą się losy ambitnego prawa odbudowy zasobów przyrodniczych

Na stronę SULU-pracownia (1200×900 px) (6)

W najbliższą środę Parlament UE zdecyduje o przyszłości jednego z filarów Europejskiego Zielonego Ładu – rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law). Nowe prawo ma być narzędziem walki z zapaścią bioróżnorodności i zmianami klimatu, a co za tym idzie - zapewnić stabilną i bezpieczną przyszłość społeczeństwom europejskim. Organizacje społeczne apelują do polskich europarlamentarzystów o poparcie projektu.

Głosowanie w Parlamencie Europejskim będzie kulminacją kilkumiesięcznych, burzliwych prac nad rozporządzeniem, które stało się przedmiotem zaciekłej politycznej walki. Celem rozporządzenia jest odbudowa unijnych terenów podmokłych, rzek, lasów, użytków zielonych, ekosystemów morskich, środowisk miejskich i gatunków, które je zamieszkują. Projekt zakłada, że do 2030 r. co najmniej 20% obszarów morskich i lądowych Unii, a do 2050 r. – wszystkie ekosystemy wymagające odbudowy, mają zostać poddane działaniom naprawczym.

Projekt jest szeroko popierany między innymi przez: przemysł energetyki wiatrowej i słonecznej, naukowców, progresywnych rolników, myśliwych, instytucje finansowe, europejskich burmistrzów oraz rosnącą liczbę firm i stowarzyszeń biznesowych. W ramach różnych petycji poparło go również ponad 900 tys. obywatelek i obywateli państw UE. Zwolennicy nowego prawa wskazują, że odbudowa przyrody jest kluczową i opłacalną inwestycją w bezpieczeństwo żywnościowe, odporność na zmianę klimatu oraz zdrowie i dobrostan europejskich społeczeństw. Przeciwnicy, wśród których prym wiedzie Europejska Partia Ludowa, straszą ograniczeniami w uprawie roli i niedoborami żywności.

Organizacje przyrodnicze wskazują, że prawo odbudowy zasobów przyrodniczych jest kluczowym elementem strategii rozwoju UE – Europejskiego Zielonego Ładu, ponieważ dobry stan europejskich ekosystemów leży u podstaw bezpiecznej przyszłości naszego kontynentu. Tymczasem w Unii Europejskiej 81% chronionych siedlisk przyrodniczych oraz 63% chronionych gatunków ma nieodpowiedni lub zły stan ochrony. W Polsce stan zachowania przyrody również jest alarmujący – tylko dla 20% siedlisk przyrodniczych i około 36% gatunków chronionych określono stan zachowania jako dobry.

Organizacje podkreślają, że wdrożenie rozporządzenia przyniesie wymierne korzyści społeczne i ekonomiczne. Powołują się na szacunki Komisji Europejskiej, według których odbudowa przyrody to bardzo dobra inwestycja – każde 1 euro wydane na odtwarzanie przyrody przynosi zwrot w wysokości od 8 do 38 euro. Szacunkowe korzyści płynące z odbudowy są średnio 8-10 razy większe niż jej koszty. Również w raporcie Światowego Forum Ekonomicznego z 2022 r. utrata różnorodności biologicznej jest wymieniona na czwartym miejscu wśród największych globalnych zagrożeń. Szacuje się, że 44 bln dolarów wytworzonej wartości ekonomicznej – ponad połowa całkowitego światowego PKB – jest zależna od przyrody i czerpanych z niej korzyści. W strefie euro, 72% firm (około 3 miliony) jest mocno zależnych od usług ekosystemowych, a prawie 75% kredytów bankowych jest udzielanych przedsiębiorstwom w dużym stopniu zależnym od co najmniej jednej usługi ekosystemowej. W ocenie organizacji społecznych zwyczajnie nie stać nas na brak prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych.

Dlatego polskie organizacje społeczne zrzeszone w Koalicji 10% apelują do wszystkich partii politycznych, których reprezentanci zasiadają w Parlamencie UE, o poparcie prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych. Organizacje wskazują, że głosowanie 12 lipca w Parlamencie UE będzie dla polskich partii politycznych sprawdzianem przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Testem, który pokaże, czy partie troszczą się o przyszłość Polek i Polaków oraz czy działają zgodnie ze swoimi deklaracjami wyborczymi.

Organizacje zrzeszone w Koalicji 10%:

Centrum Ochrony Mokradeł, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Fundacja Dzika Polska, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Fundacja WWF Polska, Greenmind, Lasy i Obywatele, Klub Przyrodników, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” i Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

 

Osoby do kontaktu:

Augustyn Mikos, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 534 043 340, [email protected]

 

Źródła danych i dodatkowe informacje:

1. Odbudowa przyrody a bezpieczeństwo żywnościowe: Nadeu, E. (2022) Nature Restoration as a driver for Resilient Food Systems. Policy Report, Institute for European Environmental Policy

2. Nature Restoration Law w pigułce

3. Nature Restoration Law - projekt rozporządzenia

4. Stan przyrody w UE

5. Stan przyrody w Polsce

6. European Commission, Directorate-General for Environment, Restoring nature – For the benefit of people, nature and the climate, Publications Office of the European Union, 2022

7. IPBES. (2019). Global assessment report on biodiversity and ecosystem services: Summary for policymakers. Sekretariat IPBES, Bonn, Niemcy

8. The Global Risks Report 2023, World Economic Forum, In partnership with Marsh McLennan and Zurich Insurance Group

9. World Economic Forum. (2020). Nature Risk Rising, Why the crisis engulfing nature matters to business and the economy.

10. THE ECB BLOG. The economy and banks need nature to survive

11. WindEurope (2023), Nature restoration and wind energy go hand in hand

12. SolarPower Europe Statement (2023): Solar, nature's best friend

13. Naukowcy wspierają Zielony Ład UE i odrzucają nieuzasadnioną krytykę rozporządzenia w sprawie zrównoważonego użytkowania i rozporządzenia o przywracaniu przyrody.

14. Scientists call for the restoration of 20% of EU’s land and seas by 2030, and all areas in need of restoration by 2050

15. Forum for the Future of Agriculture

16. European hunters make history with the #signforhunting campaign 

17. Euro Cities. Joint letter on nature restoration

18. More than 100 corporations make the business case for the new law to restore nature 

19. Petycja #RestoreNature

20. Petycja WeMove Europe

21. Petycja The Greens/EFA in the European Parliament