PRACOWNIA Informacja prasowa 14.06.2023

SOS Potrzebujemy przyrody. Aktywiści leśni z całego świata apelują o poparcie dla prawa o odtwarzaniu przyrody

Forest-Movement-Europe-2023

W sercu Puszczy Białowieskiej trwa Forest Movement Europe. Do najcenniejszego, europejskiego lasu nizinnego przyjechało ponad 70 osób zajmujących się ochroną przyrody z ponad 18 państw świata. Wspólnie apelują do europejskich polityków o przyjęcie tzw. Nature Restoration Law.

Chociaż w ostatnich latach powierzchnia lasów w Europie wzrosła, ich stan jest zły. Według danych Forest Europe, około trzy czwarte europejskich lasów jest w równym wieku, 33% ma tylko jeden gatunek drzew (głównie iglaste), a tylko 5% lasów w Unii ma sześć lub więcej gatunków drzew. Ponadto tylko 14% siedlisk leśnych chronionych na mocy unijnej dyrektywy siedliskowej ma właściwy stan ochrony. Na stan lasów wpływają także zmiany klimatu zwiększając wpływ zakłóceń, takich jak susze, pożary lasów i gradacje owadów.

Wysyłamy do polityków sygnał SOS. Lasy to nie pola uprawne ani nie maszynka do zarabiania pieniędzy – potrzebujemy zdrowych ekosystemów, które będą nas chronić przed skutkami zmiany klimatu. Z całego świata do ostoi bioróżnorodności jaką jest Puszcza Białowieska przyjechali przyrodnicy, by zdobywać wiedzę i dzielić się doświadczeniem, jak odwrócić trend spadku odporności naszych lasów. Jesteśmy zgodni, że tym, co nam pomoże jest nowe, europejskie prawo o odtworzeniu zasobów przyrodniczych, dlatego wspólnie apelujemy do polityków o jego przyjęcie

mówi Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Aktywiści przekonują, że rozporządzenie o odtworzeniu przyrody będzie mieć pozytywny wpływ na przemysł drzewny, ponieważ zrównoważona gospodarka zależy od odporności ekosystemów leśnych, która z kolei zależy od ich różnorodności biologicznej.

Bliższa naturze gospodarka leśna jest odporna na takie zagrożenia jak gradacje owadów, wiatrołomy czy pożary, ponieważ różnorodność gatunków i wieku drzew powstrzymuje owady przed eksplozją na jednolite źródło pożywienia, większa ilość ptaków zjada owady, a rozprzestrzenianie się ognia jest hamowane przez lasy w nierównym wieku i mieszankę gatunków rodzimych

wyjaśnia Radosław Ślusarczyk.

Rozporządzenie o odtworzeniu przyrody nie dotyczy tylko lasów, a całej europejskiej przyrody: rzek, mokradeł, obszarów morskich, terenów nieuprawnych a także zieleni miejskiej. Celem jest zwiększenie bioróżnorodności a przez to zapewnienie lepszej jakości gleb, stabilnej retencji wody, zdrowych populacji zapylaczy a przez to zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego czy stabilności gospodarki leśnej. 

Jeśli nie będziemy przeciwdziałać kryzysom: bioróżnorodności i klimatu sprowadzimy na siebie piekło. Reperkusje dla zdrowia, bezpieczeństwa żywnościowego, zarządzania wodą i środowiskiem będą dewastujące. Możliwości przeciwdziałania z czasem będą się tylko zmniejszać. Teraz jest pora by działać, bo już teraz rolnicy zmagają się z suszą. Bez zmian będzie tylko gorzej. W imieniu uczestników Forest Movement Europe apeluję do polityków, którzy kształtują europejską politykę o przyjęcie silnego prawa o odtwarzaniu przyrody – to kwestia naszego bezpieczeństwa

mówi Radosław Ślusarczyk.

Forest Movement Europe to zjazd organizacji i ruchów przyrodniczych z całego świata, którego celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń, jak najlepiej chronić leśne ekosystemy. W wydarzeniu bierze udział ponad 70 osób z 18 państw: Polski, Niemiec, Holandii, Australii, Indonezji, Szwecji, Belgii, Słowenii, Portugalii, Francji, Szwajcarii, Norwegii, Finlandii, Estonii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Ghany.

Do apelu do eurodeputowanych można dołączyć poprzez stronę https://www.restorenature.eu/en/take-action

Kontakt:

Radosław Ślusarczyk, tel. 660 538 329, e-mail: [email protected]
Katarzyna Wiekiera, tel. 665 251 785, e-mail: [email protected]

Spotkanie ruchów i organizacji leśnych z całego świata Forest Movement Europe 2023, Puszcza Białowieska. Fot. Cezary Kowalski
Spotkanie ruchów i organizacji leśnych z całego świata Forest Movement Europe 2023, Puszcza Białowieska. Fot. Cezary Kowalski