Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Via Baltica – konsultacje cichaczem

DODANE: 28-9-2006

Rospuda z lotu ptaka. Piotr Fiedorowicz

Konsultacje społeczne opracowywane dla przebiegu Via Baltica organizowane przez agencję Scott Wilson na zlecenie GDDKiA prowadzone są po cichu, bez właściwie prowadzonej procedury informacyjnej. Przeciwko temu zaprotestował prezydent Łomży.

Od połowy ubiegłego tygodnia w poszczególnych miejscowościach województw mazowieckiego i podlaskiego, położonych wzdłuż linii łączącej Warszawę z przejściem granicznym w Budzisku, odbywają się spotkania informacyjne. Organizuje je agencja Scott Wilson Kirkpatrick & Co.Ltd., która na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opracowuje dokument o nazwie „Strategia rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego” czyli opracowanie na podstawie którego ma być wybrany wariant przebiegu trasy Via Baltica przez północno-wschodnią Polskę.

Na skierowanym do podlaskich organizacji pozarządowych portalu www.podlasie.ngo.pl zaproszenie na spotkania w Łomży i Ostrołęce pojawiło się dopiero 21 września – czyli w dniu, w którym je organizowano. Zaprotestował wysłał Jerzy Brzeziński prezydent Łomży, który w specjalnym liście do premiera Jarosława Kaczyńskiego, ministra transportu Jerzego Polaczka i prof. Eckharta Kuijkena z Sekretariatu Konwencji Berneńskiej w Strasburgu napisał, że jest wzburzony tym, że organizując konsultacje społeczne w ramach opracowywania wielowariantowej oceny środowiskowej przebiegu I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego Via Baltica o miejscu i ich terminie nie powiadomiono zainteresowanych samorządów i mieszkańców. Zdaniem Jerzego Brzezińskiego sprawa jest zbyt ważna, żeby ją tak traktować. Firma doradcza analizuje ponad 40 różnych wariantów przebiegu trasy i poszczególne samorządy, nie tylko powinny je dokładnie poznać, ale też móc się na ich temat wypowiedzieć. Prezydent Łomży w wystosowanym liście do premiera i ministra transportu domaga się, żeby takie konsultacje przeprowadzano zgodnie z regułami demokracji. Prezydent Brzeziński napisał „informacja zamieszczona na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wprowadzała w błąd, ponieważ mówiła jedynie o organizowanych spotkaniach informacyjnych na temat trasy Via Baltica. Podano jedynie termin spotkania, nie podając miejsca i godziny. Istotne też jest, że informacja ta pojawiła się na stronie GDDKiA w dniu 21 września, po południu, a więc już po pierwszym spotkaniu. Tak ograniczona informacja uniemożliwiła udział wielu osobom, zainteresowanym tą sprawą”.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych będący członkami Komisji Przetargowej, która nadzoruje pracę nad SOOŚ zwrócili się do firmy Scott Wilson o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Zażądali jednocześnie powtórzenia przynajmniej tych spotkań, które odbyły się przed umieszczeniem informacji o nich na stronie internetowej GDDKiA. Wyrazili nadzieję, że oficjalne konsultacje społeczne – na których konsultowana będzie strategia wraz z oceną strategiczną (zgodnie z zapisami Prawa ochrony środowiska i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) – zostaną lepiej przygotowane i przeprowadzone.

Firma Scott Wilson analizuje ponad 40 wariantów trasy znajdującej się w pasie o szerokości 150 kilometrów wzdłuż linii prostej łączącej stolicę z Budziskiem. Analiza opiera się na czterech kryteriach: ekonomicznym, wpływu na środowisko naturalne, społecznym oraz prognozach natężenia ruchu. Wyniki prac firmy doradczej będą znane do 30 listopada. Mają zawierać wariant (lub warianty) najkorzystniejszy z punktu widzenia powyższych kryteriów.

Czytaj więcej: