PRACOWNIA 03.04.2008

Powstało stowarzyszenie na rzecz Turnickiego Parku Narodowego

30 marca br. w Przemyślu zawiązało się stowarzyszenie, którego celem jest aktywnie działać na rzecz utworzenia Turnickiego Parku Narodowego na Pogórzu Przemyskim. Organizacja zamierza podejmować działania polityczne i prawne by powstanie parku było możliwe jak najszybciej.

W siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 30 marca br. zawiązało się Stowarzyszenie na rzecz Turnickiego Parku Narodowego. To oddolna inicjatywa, której głównym celem jest aktywnie lobbować na rzecz parku, przez podejmowanie działań politycznych i prawnych. Obecnie stowarzyszenie czeka procedura rejestracji.

Jak mówi prezes nowego stowarzyszenia Wojciech Jarosz „Celem powstania Stowarzyszenia na rzecz Turnickiego Parku Narodowego jest objęcie najwyższą formą ochrony wybitnie cennych terenów Gór Turczańsko-Sanockich”. W planach działalności nowego stowarzyszenia są również m.in. założenie własnej strony internetowej, wydanie folderu informacyjnego – promującego wartości przyszłego parku.

Na łamach Dzikiego Życia wielokrotnie pisaliśmy o idei utworzenia Turnickiego Parku Narodowego na Pogórzu Przemyskim. Warto przypomnieć, że działania na rzecz utworzenia tego parku narodowego Pracownia na rzecz Wszystkich Istot prowadziła już od 1995 r. Udało się częściowo powstrzymać cięcia najcenniejszych drzewostanów na terenie projektowanego parku narodowego, uzyskać poparcie dla tej idei w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Zebraliśmy około 50 tysięcy podpisów pod petycjami na rzecz parku, które trafiły do Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1997 r. Na tym terenie zorganizowany został obóz Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych w czasie, którego próbowaliśmy przekonać miejscową ludność do ochrony przyrody.

Niestety problemem stał się znaczny opór samorządów lokalnych, lobby myśliwskiego i części leśników.

Jak wskazują przedstawiciele nowego stowarzyszenia – „Park obejmowałby gminę Bircza i częściowo gminę Fredropol. W swojej minimalistycznej i kompromisowej wersji obejmowałby obszar 10 tys. ha terenu niezamieszkałego, stanowiącego w większości własność Skarby Państwa”. Tereny te znajdują się na południe i wschód od rzeki Wiar. – „Warto zauważyć, iż ta alternatywa zakłada zachowanie Nadleśnictwa Bircza. Biorąc pod uwagę, iż powierzchnia tego nadleśnictwa wynosi 30 tys. ha park obejmowałby 1/3 jego całkowitej powierzchni. Byłoby to rozwiązanie kompromisowe – godzące interes lokalnej społeczności i leśników z interesem ochrony przyrody” – podkreśla prezes nowopowstałego stowarzyszenia.

W skład zarządu nowego Stowarzyszenia weszli: Wojciech Jarosz, Przemysław Kunysz, Grzegorz Poznański, Marcin Filipek, Krzysztof Wojciechowski. Wśród członków organizacji jest m.in. Leopold Bekier – z-ca Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Ochroną objęte miałyby zostać wspaniałe zbiorowiska leśne – buczyna karpacka z pomnikowymi i niespotykanymi już w naszym kraju okazami jodeł, buków, jaworów. Na terenie projektowanego parku występują znaczna ilość ptaków m.in. orlik krzykliwy, orzeł przedni, trzmielojad, puszczyk uralski, puchacz, zimorodek, bocian czarny. Obszar projektowanego parku jest ważnym miejscem występowania wilka i rysia.

Warto przypomnieć, że pomysłodawcami idei powołania parku narodowego na Pogórzu Przemyskim byli na przełomie lat 80. i 90. profesorowie Janusz Janecki i Jerzy Piórecki.

Adres kontaktowy:
Stowarzyszenie na rzecz Turnickiego Parku Narodowego
Wojciech Jarosz, tel. 889 778 201
e-mail: [email protected]

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Turnicki Park Narodowy – jesteśmy za, 1995-1998