PRACOWNIA 17.01.2008

Anty-zaproszenie dla Prezydenta RP na oficjalne otwarcie kolei linowej z Kuźnic na Kasprowy Wierch, które odbędzie się 18 stycznia w Zakopanem

kaczynski-otwarcie-kolei-kasprowy-2008.jpg

W dniu 17 stycznia 2008 r. przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych zaapelowali do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego by zrezygnował z zapowiadanej wizyty na oficjalnym otwarciu Kolei Linowej z Kuźnic na Kasprowy Wierch zorganizowanej przez Polskie Koleje Linowe.

Treść Apelu do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Rozbudowa kolei na Kasprowy Wierch stanowi niebezpieczny precedens w skali kraju oraz jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych inwestycji. Została ona wykonana wbrew standardom, które powinny obowiązywać w demokratycznym państwie, odbyła się ona z pominięciem prawa oraz głosu społecznego. Jest to największa inwestycja na terenie prawnie chronionym w Polsce, która została przeprowadzona bez zbadania jej wpływu na przyrodę.

Nietaktem ze strony Polskich Kolei Linowych jest zorganizowanie obchodów oficjalnego otwarcia tak kontrowersyjnej inwestycji, a przede wszystkim zaproszenie Prezydenta RP na to wydarzenie.

Niestosownym jest zorganizowanie przez Polskie Koleje Linowe oficjalnego otwarcia kolei i zaproszenie na to wydarzenie dostojników państwowych i kościelnych w obliczu faktów, że inwestycja, ta została przeprowadzona przy wyrażanym sprzeciwie wielu wybitnych instytucji, autorytetów naukowych i organizacji społecznych oraz wobec faktu, że Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do organów sądowych z wnioskiem o unieważnianie wadliwych decyzji, które pozwoliły na rozbudowę kolei linowej. Komisja Europejska nadal bada zgodność jej z prawem.

Skandaliczny jest również fakt, iż Prezydent RP, który konstytucyjnie stoi na straży praworządności ma uczestniczyć w oficjalnym jej otwarciu

mówi Radował Ślusarczyk z Pracowni

Pojawienie się Pana Prezydenta będzie dowodem na akceptowanie tego, w jaki sposób doszło do realizacji tego przedsięwzięcia.

Już dziś wiadomo, że inwestycja ta powstała z naruszeniem prawa, bowiem dwie decyzje podjęte przez byłego Ministra Środowiska Jana Szyszko zostały uchylone przez sąd i uznane za bezprawne.

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego oraz Komisja Europejska bada niezgodność tej inwestycji z prawem unijnym. Za kilka miesięcy może okazać się, że funkcjonowanie tej inwestycji stanie pod znakiem zapytania.

Mamy nadzieję, że Prezydent RP Lech Kaczyński dołączy do grona wielkich Polaków i zrezygnuje z uczestnictwa w tym wydarzeniu, dając wyraz sprzeciwu wobec łamania prawa i niszczenia bezcennych wartości dziedzictwa narodowego.

Warto przypomnieć jeszcze, że Tatry są częścią polskiej kultury. Tytus Chałubiński, Stanisław Witkiewicz, Jan Kasprowicz, Kazimierz Tetmajer zachwycali się Tatrami i bronili ich przed byle jaką cywilizacją i nieokiełznanym konsumeryzmem. Również Papież Jan Paweł II, 5 czerwca 1997 r. nad Morskim Okiem, apelował o dołożenie wszelkich starań w celu ochrony Tatr, mówiąc słowa „Pilnujcie tej ziemi, tej przyrody…”.

Wyrażamy nadzieję, że Prezydent RP dołączy do grona tych wielkich Polaków i zrezygnuje z uczestnictwa w tym wydarzeniu, dając wyraz sprzeciwu wobec łamania prawa i niszczenia bezcennych wartości dziedzictwa narodowego.

Tatry stanowią niecałe 0,07 promila powierzchni Polski, co odpowiada obszarowi Krakowa. To jedyne góry o charakterze alpejskim w Europie Środkowo-Wschodniej między Kaukazem a Alpami – są 1000 razy mniejsze od Alp. Odznaczają się przy tym niespotykaną bioróżnorodnością – w ich niewielkim masywie występuje ponad 10 tys. gatunków roślin i zwierząt. Dla ok. 1000 gatunków jest to jedyne miejsce występowania w Polsce (np. sosna limba), wiele z nich to endemity i relikty (np. kozica i świstak). W Tatrach żyją również duże drapieżniki: niedźwiedź, wilk i ryś, wytępione w Alpach już przed stu laty. Tatry, na równi z Puszczą Białowieską, należą do najcenniejszych dóbr polskiego i europejskiego dziedzictwa przyrodniczego. Nadano im najwyższy status ochronny: parku narodowego, Rezerwatu Biosfery UNESCO i obiektu europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000. Sercem Tatrzańskiego Parku Narodowego jest rejon Kasprowego Wierchu (1987 m).

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych

Międzynarodowa akcja w obronie Tatr, 2002