PRACOWNIA Informacja prasowa 19.10.2022

SKO wstrzymuje zabudowę Sarniego Stoku

sarni-stok.png

Samorządowe Kolegium Odwoławcze wstrzymało wykonanie decyzji środowiskowej na budowę hoteli i apartamentowców na Sarnim Stoku, którą w maju br. wydał prezydent Bielska-Białej. W opinii prawników oznacza to, że inwestor nie może zacząć prac, mimo uzyskanego w październiku pozwolenia na budowę.

SKO zajęło się sprawą na wniosek złożony przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot przy wsparciu prawnym Fundacji Frank Bold. Organizacje domagają się stwierdzenia nieważności błędnie wydanej decyzji środowiskowej. Argumentują, że budowa kompleksu mieszkalno-hotelowego grozi dewastacją zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Sarni Stok”.

– To postanowienie SKO to dopiero połowa drogi, ale w dobrym kierunku. Sprawia, że inwestor nie może rozpocząć budowy. Uzyskane przez niego pozwolenie na budowę musi być zgodne z decyzją środowiskową, a ta właśnie została przez SKO wstrzymana. Cieszy to, że organ wykazał się przezornością i postanowił zapobiec sytuacji, w której inwestor dokona nieodwracalnych szkód w środowisku jeszcze przed merytorycznym rozpatrzeniem sprawy – mówi prawnik Adrian Chochoł z Fundacji Frank Bold.

Przedsięwzięcie spółki Art-City Eko Park z Krakowa to 12 ośmiopiętrowych apartamentowców, 10 cztero-pięciopiętrowych hoteli oraz ponad 1,8 tys. miejsc parkingowych. Mimo znacznych rozmiarów inwestycji oraz bezpośredniego sąsiedztwa Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Sarni Stok”, prezydent Bielska-Białej, Jarosław Klimaszewski, wydał decyzję środowiskową bez udziału społeczeństwa i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Prezydent wydał również pozwolenie na budowę, nie zważając na apel mieszkańców i przyrodników, ani nie czekając na wyniki toczącego się przed SKO postępowania.


– Wstrzymanie przez SKO wykonania decyzji środowiskowej jest w obecnej sytuacji jedynym słusznym rozwiązaniem, które pozwoli na lepsze przyjrzenie się tej inwestycji, zanim w ruch pójdą piły i społeczeństwo zostanie postawione przed faktem dokonanym. Cały proces wydawania decyzji środowiskowej nie trzymał standardów europejskich i był niezgodny ze stanem faktycznym. Nie można twierdzić, że na Sarnim Stoku nie ma cennej przyrody, skoro jest. Teren zasługuje na to, by pozostał zielony, a nie by stał się betonową pustynią – komentuje Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Zatrzymania budowy kompleksu mieszkalno-hotelowego domagają się lokalne organizacje przyrodnicze: Stowarzyszenie Olszówka, Bielszczanie dla Drzew oraz mieszkańcy. Petycję skierowaną do prezydenta Bielska-Białej o wydanie odmownej decyzji dla inwestycji podpisało ponad 6 tysięcy osób.

– Bardzo nas cieszy postanowienie SKO. Otrzymujemy mnóstwo wsparcia od zaniepokojonych mieszkańców Bielska-Białej, bo coraz więcej miejsc przyrodniczo i krajobrazowo cennych oddaje się lekką ręką pod biznesy wąskiej grupy, a nie patrzy się na dobro wszystkich mieszkańców. Obecnie Sarni Stok jest symbolem walki o zieloną przestrzeń do życia dla mieszkańców – komentuje Jacek Zachara ze Stowarzyszenia Olszówka.

Kontakt dla mediów:
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, 660 538 329; [email protected]
Jacek Zachara, Stowarzyszenie Olszówka, 693 315 998, [email protected]
Izabela Urbańska, Fundacja Frank Bold, [email protected]

Naukowcy Uniwersytetu Śląskiego za ochroną Puszczy Białowieskiej

Stożek Breński – zniknęło 1,5 ha lasu