Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

„Sytuacja prawna organizacji ekologicznych” – nowa książka Pracowni

DODANE: 7-9-2006

sytuacja-prawna-ksiazka.jpg

Wałbrzyski Oddział Pracowni na rzecz Wszystkich Istot wydał publikację „Sytuacja prawna organizacji ekologicznych” autorstwa Krzysztofa Nowaka i Krzysztofa Okrasińskiego.

Publikacja adresowana jest do członków organizacji ekologicznych, a więc tych, do których celów statutowych należy ochrona środowiska naturalnego, a także do pracowników administracji samorządowej.

Autorzy za wiodący środek tej ochrony uznali działania z zakresu kontroli społecznej administracji publicznej, która wykonuje zadania publiczne w sferze środowiska naturalnego. Skupiono się w niej na ukazaniu podstawowych prawnych narzędzi tej kontroli, takich jak: dostęp do informacji publicznej, udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych, udział w gremiach opiniodawczo-doradczych, a także na źródłach majątku organizacji społecznych oraz podstawowych zagadnieniach tworzenia tych organizacji oraz prawnego nad nimi nadzoru.

Autorzy – członkowie Wałbrzyskiego oddziału Pracowni na rzecz Wszystkich Istot – analizują aktualny stan prawny, przywołując wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych. Książkę uzupełnia indeks cytowanych w pozycji aktów prawnych oraz orzeczeń sądowych.

Publikacja jest darmowa. Wydawca – Wałbrzyski Oddział Pracowni na rzecz Wszystkich Istot wysyła po dwa egzemplarze po uprzednim przesłaniu znaczków pocztowych o wartości 6,5 zł. Publikacja jest dostepna również w siedzibie stowarzyszenia w Bystrej.

Publikacja powstała w ramach projektu pt.: Wzmacnianie udziału społeczeństwa w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska współfinansowanego przez Unię Europejską i budżet państwa w ramach programu Phare 2003 PL 2003/004-379.01.01 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz przez fundację J & S Pro Bono Poloniae.

Sytuacja prawna organizacji ekologicznych
Krzysztof Nowak, Krzysztof Okrasiński
format A5, str. 244, Wałbrzych 2006