PRACOWNIA 10.01.2008

Pilsko wreszcie bez nielegalnej „ósemki”

Prawie dwa lata po ostatecznym terminie nakazanym poprzez wyrok NSA, nakazującym rozebranie nielegalnych wyciągów w masywie Pilska do końca roku 2005, wyciąg numer 8 został rozebrany.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot angażuje się w ochronę przyrody masywu Pilska już prawie 20 lat. Przez te lata konsekwentnie pokazywaliśmy jak niszczona jest przyroda Pilska.

Wyrok NSA nakazywał ostateczne rozebranie dwóch wyciągów (nr 8 i nr 9) do końca 2005 r. W połowie listopada 2005 r. dokonano rozbiórki pierwszego z nich (wyciąg nr 9). Dopiero po upływie dwóch lat rozebrano drugi wyciąg (numer 8), prowadzący z Hali Miziowej na Kopiec.

Pomimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, nakazującego rozebranie wyciągu nr 8 do końca 2005 r., wyciąg nielegalnie funkcjonował przez dwa sezony narciarskie.Gliwicka Agencja Turystyczna zignorowała nakaz sądowy, bezczelnie wykorzystując nielegalną budowlę do zarabiania pieniędzy.

Rozebranie tego wyciągu to ogromny sukces i dowód na to, że prawa w Polsce należy przestrzegać i nie da się nielegalnie niszczyć bezcennej przyrody dla partykularnych zysków komercyjnych firm.

Niestety GAT przygotowuje już nową dokumentację by wybudować wyciąg jeszcze raz.

Dołożymy wszelkich starań by nie powstał już ani jeden wyciąg powyżej Hali Miziowej na kopule Pilska, w najcenniejszym terenie tego masywu. Kompromisem jest już ta infrastruktura, która obecnie istnieje

mówi Radosław Ślusarczyk i dodaje

Dziś nie ma już możliwości pogorszenia stanu przyrody, która w tym rejonie już jest pod ogromną presją. Ze strony Pracowni podejmiemy dalsze działania mające na celu ochronę Pilska.


Monitoring działań inwestycyjnych prowadzony jest w ramach ogólnopolskiego projektu „Budowanie międzysektorowej platformy współpracy dla zapobiegania i rozwiązywania konfliktów na linii: przyroda-infrastruktura-społeczeństwo w Karpatach”, realizowanego przez PnrWI i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Za monitoring odpowiada Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

Pilsko