PRACOWNIA 14.07.2022

Lasy przestaną być paliwem dla elektrowni? Organizacje ekologiczne rozczarowane głosowaniem europarlamentarzystów

protest-674x440.jpg

Europosłowie i europosłanki z Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego (Komisji ITRE) podczas głosowania 13 lipca poparli część zmian, o które zabiegają organizacje ekologiczne, naukowcy i aktywiści. Jednocześnie proponowane wyłączenia od przepisów oraz luki prawne w nowelizowanej dyrektywie OZE stawiają pod znakiem zapytania skuteczność nowego prawa w ochronie lasów i klimatu.

Organizacje ekologiczne, naukowcy i aktywiści z całej Europy od wielu lat naciskają na instytucje unijne, by zaprzestały uznawania lasów za źródło paliwa dla elektrowni. Domagają się wprowadzenia w nowelizowanej dyrektywie o odnawialnych źródłach energii definicji pierwotnej biomasy leśnej (rozumianej jako drewno pozyskane w lesie specjalnie w celu produkcji energii), zaprzestania uznawania jej za energię odnawialną a tym samym skończenie z dopłatami do niej. Organizacje pozarządowe apelują także o wprowadzenia kaskadowego wykorzystania drewna i wprowadzenia kryteriów zrównoważonego rozwoju przy pozyskiwaniu biomasy. Właśnie nad takimi poprawkami pracowali 13 lipca członkowie Komisji ITRE i wcześniej, 16 i 17 maja, europosłowie i europosłanki z komisji środowiska (ENVI).

We wspólnym stanowisku komisji ITRE i ENVI znalazły się oczekiwane zapisy. Niestety od tych propozycji są znaczące wyjątki takie jak wprowadzenie okresu przejściowego stosowania przepisów dla obszarów Sprawiedliwej Transformacji. A także brak objęcia wymogami spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju instalacji o mocy poniżej 20 MW (a takich instalacji jest większość).

Wspólne stanowisko komisji ITRE i ENVI jest krokiem we właściwym kierunku, niestety przez luki i wyłączenia, nie możemy być pewni, czy nasze lasy będą bezpieczne. Jeśli poprawki w takim kształcie trafią do dyrektywy o odnawialnych źródłach energii, to drewno z lasów dalej będzie trafiać do energetyki, może tylko z mniejszą szkodą dla ekosystemów leśnych. Palący problem spalania biomasy leśnej nie zostanie całkowicie rozwiązany i czekają nas kolejne lata starań, aby to zmienić – mówi Michał Alberski z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

Organizacje ekologiczne i aktywiści są rozczarowani definicją biomasy leśnej zaproponowanej przez europosłów i europosłanki. Zostało bowiem z niej wyłączone drewno pochodzące z prac przeciwpożarowych, walki z gradacjami owadów i chorobami.

Jak poważne skutki dla lasów może mieć takie wyłączenie przekonaliśmy się, kiedy pod pretekstem walki z kornikiem w Puszczy Białowieskiej leśnicy niszczyli nasz najcenniejszy las. Kiedy gradacja kornika przycichła, drzewa w Puszczy były dalej wycinane i wywożone pod pretekstem zmniejszania ryzyka pożarowego, chociaż według prawa miały zostać na miejscu i tworzyć niezbędne dla leśnych ekosystemów zasoby martwego drewna. Wyłączenia zawarte w definicji pierwotnej biomasy leśnej mogą doprowadzić do nadużyć i w efekcie do dalszego niszczenia lasów pod pretekstem produkcji energii odnawialnej – mówi Michał Kolbusz z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, współautor raportu Lasy do spalenia. Prawdziwa cena bioenergii.

Dzień przed głosowaniem w Komisji ITRE, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot razem z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym zorganizowały protest przed Biurem Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu. Do pikiety dołączyli aktywiści i aktywistki innych organizacji, m.in. Rodziców dla Klimatu, Extinction Rebellion Wrocław czy Polskiego Alarmu Smogowego. Na ręce szefa Biura została złożona petycja wzywająca europosłów i europosłanki do rozwiązania problemu greenwashingu biomasy leśnej. Przekazane zostało także stanowisko 35 organizacji pozarządowych domagających się zaprzestania traktowania lasów jako źródła paliwa dla energetyki. Sam protest poprzedziła także akcja wysyłania pocztówek do polskich europosłów i europosłanek z apelem o zmiany w prawie.

Wspólnym stanowiskiem komisji ITRE i ENVI (które łączy przegłosowane poprawki) zajmie Parlament Europejski podczas głosowania plenarnego się we wrześniu.

 

Kontakt:
Michał Kolbusz, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel.: +48 792 920 175; e-mail: [email protected]
Michał Alberski, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Wrocław, tel.: +48 510 345 747; e-mail: [email protected] 

Miejsce drzew jest w lasach, nie w piecu elektrowni

Raport Lasy do spalenia. Prawdziwa cena bioenergii

Wyślij pocztówkę w obronie lasów!