PRACOWNIA 28.06.2022

Pocztówka do europarlamentarzystów w obronie lasów

pocztowka-674x440.jpg

Już 13 lipca w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego odbędzie się ważne głosowanie nad przyszłością europejskiej przyrody. Czy przestaniemy w końcu spalać lasy w elektrowniach, uznając to wbrew twierdzeniom naukowców, za energię zeroemisyjną, dotowaną milionami Euro? Pracownia na rzecz Wszystkich Istot organizuje akcję masowego wysyłania kartek pocztowych do członków ITRE, aby zwrócić ich uwagę na poważny problem europejskich lasów, które z kolei są gwarantem naszej bezpieczniejszej przyszłości.

Dlaczego warto wysłać pocztówkę członkom Komisji ENVI? Naciśnij link i obejrzyj krótki filmik

Drewno z lasów, czyli pierwotna biomasa leśna (dalej PBD), od lat uznawane jest przez naukowców za źródło energii bardziej emisyjne od paliw kopalnych i zagrażające przyrodzie lasów. Tymczasem prawo unijne, a dokładnie Dyrektywa o odnawialnych źródłach energii (tzw.dyrektywa RED) wciąż uważa spalanie PBD za neutralną klimatycznie zieloną energię.

Przypomnijmy, że 16 maja Komisja Ochrony Środowiska (ENVI) Parlamentu Europejskiego przyjęła przełomowe stanowisko zmiany do RED. Zaproponowano poprawki, które po pierwsze wprowadzają szczegółową definicję PBD, odróżniającą ją od innych form biomasy, i kończą z uznawaniem PBD za OZE.

Europarlamentarzyści z komisji ITRE mają niezwykłą szansę naprawić wadliwą dyrektywę RED i uratować europejskie lasy – mówi Michał Kolbusz, analityk ds. biomasy leśnej w Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. – Wystarczy, że przyjmą bez zmian poprawki komisji ENVI dotyczące pierwotnej biomasy leśnej. To powinno rozwiązać większość problemów.

Jaki byłby efekt przyjęcia poprawek? Energii z PBD nie przysługiwałby dopłaty przeznaczone dla OZE. Co więcej, energia z PBD przestałaby być uznawana za zero emisyjną, a tym samym podlegałaby pod system handlu emisjami ETS. Biomasa z lasów miałaby być pozyskiwana w sposób zrównoważony, minimalizujący wpływ na ekosystemy (tzw. kryteria zrównoważonego rozwoju), tj. nie mogłaby pochodzić ze starodrzewów i lasów o wysokiej bioróżnorodności oraz w wyniku zrębów zupełnych. Komisja proponuje zakaz budowy nowych elektrowni spalających biomasę drzewną.

Ważnym elementem stanowiska ENVI jest nakaz wprowadzenia aktu prawnego zapewniającego, że drewno z lasów miałoby być zagospodarowane zgodnie z zasadą kaskadowego wykorzystania, to znaczy, że najpierw musiałyby być wytworzone z niego trwałe produkty, a z powstałych z przeróbki wiór czy trocin kolejne produkty, np. płyty wiórowe. Dopiero niezdatne do dalszej przeróbki odpady mogłyby zostać spalone na cele produkcji energii i być uznane za energię odnawialną. Potrzebę przyjęcia zasady kaskadowego gospodarowanie drewnem od dawna podnosi przemysł drzewny, który musi konkurować z przemysłem biomasy o surowiec. Dzisiaj z powodu dopłat do spalania drewna (pierwotnej biomasy drzewnej) opłaca się dobrej jakości surowiec spalić w elektrowniach zamiast przerobić na deski.

W XXI wieku, dobie internetu, chcemy tradycyjnymi kartkami pocztowymi zwrócić uwagę członków Komisji ITRE, jak bardzo zależy nam na lasach i że liczymy na nich podczas głosowania 13 lipca. Mamy wakacje, więc czas dla pocztówek idealny. Wyślijmy więc europarlamentarzystom i europarlamentarzystkom oldschoolowe kartki z wakacji. Jak to zrobić? Wskazówki, propozycje treści oraz adresy biur poselskich znajdziecie na przygotowanej przez nas stronie: https://poczta.pracownia.org.pl/landing/kartka. Nie możemy dalej marnować naszych lasów w elektrowniach. Bez nich nie poradzimy sobie z największym wyzwaniem ludzkości – postępującym kryzysem klimatyczno-ekologicznym – podsumowuje Augustyn Mikos, kampanier leśny w Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Krótki filmik o tym, dlaczego warto wysłać pocztówkę: https://www.youtube.com/watch?v=QNjYqsEA9pk
Instrukcja pocztówkowa: https://poczta.pracownia.org.pl/landing/kartka

Osoby do kontaktu:
Augustyn Mikos, kampanier leśny w Pracowni na rzecz Wszystkich Istot; tel. 534 043 340; e-mail: [email protected]
Michał Kolbusz, analityk ds. biomasy leśnej w Pracowni na rzecz Wszystkich Istot; tel. 792 920 175; e-mail: [email protected]

Raport Lasy do spalenia. Prawdziwa cena bioenergii

Miejsce drzew jest w lasach, nie w piecu elektrowni