Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Czy dzieci znów będą brać udział w polowaniach? Projekt nowelizacji jest już w Ministerstwie Środowiska i Klimatu

DODANE: 22-6-2022

Jak wynika z odpowiedzi na interpelację posłanki Urszuli Pasławskiej z dnia 10 maja 2022 r. Ministerstwo Środowiska i Klimatu prowadzi prace związane z nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.), zmierzające do zniesienia zakazu udziału w polowaniach osób poniżej 18 roku życia.

Znów jesteśmy świadkami próby nie tylko psucia prawa, ale także narażania najmłodszych obywateli na poważne konsekwencje zdrowotne. Przy obecnym stanie wiedzy psychologicznej powrót do udziału dzieci w zabijaniu zwierząt to skrajnie nieodpowiedzialne działanie. Nie mówiąc już zdarzających się nierzadko wypadkach z udziałem broni myśliwskiej w czasie polowań. W minister Golińskiej i ministrze Siarce myśliwi kolejny raz mają sojuszników dla przepychania własnych interesów kosztem bezpieczeństwa społecznego – komentuje Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Przypomnijmy: w 2015 roku UNICEF Polska, Stowarzyszenie „Niebieska Linia”, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja „Dzieci Niczyje”, a także Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich istot wraz z koalicją „Niech Żyją”, zainicjowali akcję społeczną, która doprowadziła do zmiany obowiązującego prawa i ustanowienia w 2018 roku w Polsce całkowitego zakazu udziału dzieci w polowaniach.

Mimo to środowiska łowieckie od tego czasu już kilkukrotnie próbowały wrócić do niebezpiecznych i anachronicznych tradycji. Po porażce w 2020 roku, kiedy to rządowa Komisja Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa odrzuciła złożony przez myśliwych projekt nowelizacji Prawa Łowieckiego dopuszczający udział dzieci w polowaniach i pozostawienie decyzji w tej sprawie w gestii rodziców lub opiekunów, do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wpłynął kolejny wniosek w tej sprawie. Jak potwierdza wiceminister środowiska Edward Siarka w liście wystosowanym w odpowiedzi na interpelację złożoną przez posłankę Polskiego Stronnictwa Ludowego Urszulę Pasławską – temat udziału dzieci w polowaniach znajduje się w orbicie zmian.

Jak podkreślają psycholodzy i pedagodzy, udział dzieci w procesie zabijania zwierząt rani i deformuje ich naturalną wrażliwość, zdolność do współczucia i empatii, a także szacunek dla świata przyrody. Dla dziecka to jedna z tych sytuacji, która określana jest mianem „potężnego kryzysu człowieka”. – Z mojej perspektywy, psychologa z wieloletnim doświadczeniem, polowanie nie jest miejscem na miarę etapów rozwojowych dziecka – ani dla małego, ani dla średniego, dorastającego czy nastolatka – mówiła w 2015 roku w wywiadzie dla Miesięcznika „Dzikie Życie” Mirosława Kątna, działaczka społeczna i szefowa Komitetu Obrony Praw Dziecka. – Pragnę przestrzec wszystkich rodziców, którzy godzą się na udział dzieci w polowaniach i jeszcze dobudowują do tego jakieś wytłumaczenia lub ideologie: krzywdzicie swoje dzieci.

Kontakt:
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]