Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Minister Moskwo, Ministrze Kowalczyku – dajcie zielone światło Strategii Leśnej! – Wzywa w liście kilkadziesiąt polskich organizacji pozarządowych

DODANE: 9-11-2021

list-ngo-wycinki-674x440.jpg

35 organizacji przyrodniczych nie ustaje w staraniach o lepszą ochronę lasów w Polsce i Europie. Podpisany przez nie list, wzywający do zdecydowanego poparcia przez Polskę nowej Strategii Leśnej UE 2030, trafił dziś na ministerialne biurka Anny Moskwy (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) i Henryka Kowalczyka (Ministerstwo Rolnictwa).

Pełna treść listu

15 listopada 2021 r. to bardzo ważny moment dla przyszłości lasów. Tego dnia ministrowie państw Wspólnoty w Radzie UE formułować będą konkluzje dotyczące Strategii Leśnej UE 2030. Wypracowana przez Komisję Europejską nowa Strategia Leśna choć daleka od ideału, jest niezbędnym minimum, które powinno zostać w pełni przyjęte przez wszystkie państwa Unii Europejskiej. Niestety Polska wciąż wzbrania się przed akceptacją zmian w ochronie lasów, ignorując w ten sposób jedną z najważniejszych obecnie środowiskowych potrzeb – mówi Augustyn Mikos z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Autorzy listu podkreślają pod jak dużą presją gospodarczą są dziś lasy – w ciągu ostatnich 20 lat ilość pozyskiwanego w UE drewna wzrosła aż o 100 mln m3 rocznie (22%), przyczyniając się do przyspieszenia zmian klimatu i utraty różnorodności biologicznej. Intensywne wycinki sprawiają, że ilość węgla pochłaniana przez europejskie lasy spadła o 20% tylko w ciągu 5 lat między 2013 a 2018 r. Prowadzą one również do pogarszania się stanu chronionych siedlisk leśnych Natura 2000. Według Europejskiej Agencji Środowiska w UE ponad ⅔ z nich jest w niewłaściwym stanie lub ich stan się pogarsza – głównie za sprawą wycinek.

Jednocześnie postulat lepszej ochrony lasów cieszy się dużym poparciem polskiego społeczeństwa. Świadczy o tym fakt, że 75% badanych opowiada się za ograniczeniem w Polsce powierzchni lasów, w których pozyskiwane jest drewno, jak również to, że 84% społeczeństwa chce powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego. W sukurs idzie też deklaracja o zatrzymaniu wylesiania do 2030 r. podpisana w czasie trwającego właśnie szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow przez liderów ponad 100 państw z całego Świata, w tym Polski.

Poparcie dla nowej Strategii Leśnej jest zarówno adekwatną odpowiedzią na postulaty społeczeństwa, jak i konsekwentnym i spójnym działaniem na rzecz wyzwań klimatycznych i środowiskowych. Z drugiej strony, wskutek wcześniejszego lobbingu niektórych państw członkowskich (w tym również Polski), regulacje zawarte w Strategii zmieniono na bardziej łagodne czy wręcz niewystarczające, jak podkreślają organizacje przyrodnicze.

Decyzja polskiego rządu w sprawie Strategii Leśnej pokaże, czy stoi on za faktycznymi zmianami i realną, rzetelną ochroną lasów i klimatu – dodaje Augustyn Mikos.
Jakie są obecnie najważniejsze zapisy Strategii Leśnej?

  • wprowadzenie regulacji na poziomie unijnym, dotyczących obserwacji, sprawozdawczości i gromadzenia danych na temat lasów w UE;
  • opracowanie nowych wskaźników i progów oceny zrównoważonej gospodarki leśnej, opartych na różnorodności biologicznej;
  • opracowanie definicji i wytycznych dotyczących lasów pierwotnych, starodrzewów oraz leśnictwa bliższego naturze.

To istotny punkt w długim procesie legislacyjnym dotyczącym Strategii – podkreśla Augustyn Mikos – Ponieważ wiele od tego spotkania zależy, list organizacji do minister Moskwy i ministra Kowalczyka jest ważnym apelem o zmianę obecnego, nieprzychylnego stanowiska rządu wobec Strategii, o objęcie skuteczniejszą ochroną polskich i europejskich lasów, a w konsekwencji również głosem o skuteczne przeciwdziałanie kryzysowi klimatyczno-ekologicznemu.


Fot. Adam Wajrak

Kontakt:
Augustyn Mikos, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel: 534-043-340, e-mail: [email protected]