PRACOWNIA 15.12.2007

Kolei linowa na Kasprowy tak, ale z poszanowaniem prawa i przyrody!

Największa inwestycja na terenach chronionych w Polsce rusza 15 grudnia! Tego dnia nastąpi oficjalne otwarcie zupełnie nowej kolei linowej z Kuźnic na Kasprowy Wierch, która zimą będzie wwozić dwukrotnie więcej ludzi w serce Tatr. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot nie jest przeciwna modernizacji kolei, jednak stanowczo przeciwstawia się jej rozbudowie!

Inwestycja ta została przeprowadzona bez zbadania jej wpływu na bezcenną przyrodę Tatr – kozice, świstaki oraz wiele innych gatunków roślin i zwierząt. To kolejny przypadek jawnego naruszenia prawa i wartości chronionej przyrody, który stwarza precedens formalno-prawny o wyjątkowo złych skutkach na przyszłość, także dla innych obiektów chronionych prawem.

PRZYPOMINAMY:

Komisja Europejska prowadzi śledztwo w sprawie łamania prawa Unii Europejskiej, zaś w polskich sądach wciąż toczą się sprawy dotyczące rozbudowy kolei linowej.

Dlatego 15 grudnia o godzinie 12.30 zapraszamy na symboliczne zamknięcie kolei.
Miejsce: Przystanek BUS obok parkingu w Kuźnicach. Prosimy o punktualne przybycie!

FAKTY:

1. Decyzja o rozbudowie kolei została podjęta przez Ministra Środowiska Jana Szyszko była uznaniowa bez podstaw prawnych oraz merytorycznych (ilość przewożonych osób oraz zakres kompensacji przyrodniczych).
2. Dwie decyzje podjęte przez poprzedniego ministra środowiska Jana Szyszko w sprawie rozbudowy kolei linowej zostały uchylone przez sąd i uznane za bezprawne wyrokami WSA z 2007 r.
3. Zignorowany został głos instytucji naukowych – Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Przewodniczącego Rady Ochrony Przyrody woj. Małopolskiego, wybitnych autorytetów naukowych (list otwarty do Ministra Środowiska 79 wybitnych przyrodników z tytułem profesorskim), przyrodników z instytucji badawczych. Wszystkie te instytucje domagały się przestrzegania prawa i zbadania wpływu nowej kolei na przyrodę Tatr.
4. Nie został zbadany wpływ rozbudowanej kolei linowej na przyrodę Tatr przez wykonanie stosownego raportu OOŚ, na co wskazywały wybitne instytucje naukowe.
5. Tatry to jeden z najcenniejszych terenów przyrodniczych w Polsce, objęty różnorodnymi formami ochrony – Tatrzański Park Narodowy, rezerwat ścisły, Światowy Rezerwat Biosfery, obszar Natura 2000.
6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przy budowie obwodnicy Augustowa wielokrotnie podkreślała, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem – dziś okazało się, że inwestycja jest wstrzymana, zaś decyzje były wydawane z naruszeniem prawa.
7. W sprawie kolei linowej na Kasprowy Wierch państwowi urzędnicy podjęli wadliwą decyzję, która zapewni interes ekonomiczny przede wszystkim Polskim Kolejom Linowym kosztem przyrody Tatr.

DOMAGAMY SIĘ:

  • Natychmiastowego ograniczenia przewozowości kolei linowej do maksymalnie 180 osób na godzinę po jej zmodernizowaniu
  • Poszanowania prawa krajowego i Unii Europejskiej poprzez weryfikację decyzji podjętych przez poprzedniego ministra środowiska Jana Szyszko
  • Przeprowadzenie pełnego postępowania w sprawie oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze
  • Uwzględnienie opinii Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, by nie dopuścić do skandalu międzynarodowego, podobnego jak w sprawie Rospudy
  • Uwzględnienie opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, który to poparł skargę organizacji ekologicznych do Unii Europejskiej ws. kolei linowej

Tatry podobnie jak Wawel i Zamek Królewski w Warszawie są bezcenną wartością i dziedzictwem narodowym. Od wielu lat najcenniejsze fragmenty Tatr są objęte najwyższą prawną formą ochrony. Od ponad stu lat Tatry są także symbolem i swoistym matecznikiem ochrony przyrody w Polsce. Lekceważenie dbałości o dziedzictwo przyrodnicze jest naganne w każdym miejscu, lecz w Tatrach nabiera ono dodatkowego negatywnego, złowrogiego wymiaru.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 606 950 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel: 33 817 14 68