PRACOWNIA 11.03.2021

Dość brania wilków na celownik! – stanowisko organizacji przyrodniczych w sprawie ochrony wilka w Polsce

36 organizacji zajmujących się ochroną przyrody i dobrostanem zwierząt jednoznacznie sprzeciwiło się fali fake newsów, niedopowiedzeń i manipulacji w dyskusji dotyczącej ochrony wilków w Polsce. We wspólnym stanowisku, wskazują na konieczność zachowania ścisłej ochrony tego gatunku. Mocno krytykują naciski lobby myśliwskiego, dotyczące przywrócenia polowań na wilki.

Pełna treść stanowiska i lista sygnatariuszy

Jak podkreślają sygnatariusze stanowiska, w ostatnich miesiącach obserwowana jest rosnąca presja środowiska łowieckiego na zniesienie ochrony gatunkowej wilka w Polsce. Działania te obejmują m.in. apele o wznowienie „pozyskania łowieckiego” wilka, manipulację doniesieniami dotyczącymi tych zwierząt oraz powielanie niesprawdzonych informacji w komentowaniu wydarzeń z udziałem tych zwierząt.

Mając świadomość, że dyskusja dotycząca wilków jest złożona, przyrodnicy apelują, by oceniając faktyczny poziom konfliktów, nie opierać jej na sensacyjnych doniesieniach i efektach celowego wzbudzania niepokoju przez osoby zainteresowane zmianą statusu prawnego tego gatunku. Podkreślają, że należy polegać na istniejących już dobrych rozwiązaniach i praktykach oraz wiedzy ekspertów i badaniach naukowych nad populacją wilków w Polsce.

Organizacje zwracają uwagę na szereg korzyści dla przyrody, rolnictwa i gospodarki leśnej związanych z obecnością wilków w ekosystemie. Wymieniają m.in. ich rolę w ograniczaniu populacji saren i jeleni (prowadzącą do ochrony upraw leśnych przed zgryzaniem), a także w ograniczaniu szkód czynionych przez bobry. Dzięki regulowaniu liczebności dzików, wilki są także sprzymierzeńcami rolników w walce z ASF.

Przyrodnicy podkreślają także, że już w tej chwili śmiertelność wilków w Polsce jest wysoka ze względu na kolizje drogowe z ich udziałem oraz nielegalne zabijanie przedstawicieli tego gatunku z broni myśliwskiej.

Przywrócenie polowań na ten gatunek nie tylko nie rozwiąże problemu, ale wręcz, ze względu na rozbicie grup rodzinnych, doprowadzi do jego wzmocnienia – mówi Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Dlatego, w miejsce proponowanej przez PZŁ kontroli populacji przez odstrzał, której efekty mogą zintensyfikować problemy, sygnatariusze stanowiska postulują działania, które w rzeczywisty sposób przyczynią się zarówno do lepszej ochrony tego gatunku, jak też do zmniejszenia liczby konfliktów na linii człowiek-wilk:

  1. Utrzymanie ścisłej ochrony gatunkowej wilka dla umożliwienia tym drapieżnikom pełnienia istotnej ekologicznej roli w naszych lasach i dostarczania usług ekosystemowych.
  2. Wzmocnienie rozwiązań prewencyjnych, polegających m.in. na: bardziej powszechnym wprowadzaniu sprawdzonych praktyk i metod ochrony inwentarza, lepszej egzekucji przepisów dotyczących składowania i utylizacji odpadów w fermowych hodowlach zwierząt gospodarskich, budowie przejść dla zwierząt na drogach.
  3. Zacieśnienie współpracy między służbami ochrony przyrody, organizacjami przyrodniczymi, policją i prokuraturą w zakresie zwalczania nielegalnego zabijania wilków.
  4. Przeprowadzenie przez organy odpowiedzialne za ochronę gatunkową wilka w porozumieniu z naukowcami i organizacjami przyrodniczymi szerokiej kampanii edukacyjnej dotyczącej koegzystencji ludzi i wilków.
  5. Utworzenie dobrze przeszkolonych i wyposażonych służb interwencyjnych ściśle współpracujących z GDOŚ i RDOŚ prowadzących profesjonalne działania w sytuacjach konfliktowych, w oparciu o status prawny tego gatunku, wypracowane z naukowcami standardy i metody postępowania w zależności od genezy i stopnia konfliktu, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania dostępnych i uzasadnionych w danej sytuacji metod alternatywnych wobec odstrzału.

Od ponad 20 lat obserwujemy, jak ścisła ochrona wilka w Polsce przynosi efekty, będąc źródłem wielu korzyści dla przyrody i człowieka. Nie ma naszej zgody na zniweczenie tych starań, w oparciu o pozbawione dowodów twierdzenia, zapośredniczone z trzeciej ręki opinie i zwykłe manipulacje. O ochronie wilków w Polsce powinniśmy dyskutować na poziomie nauki, a nie wąsko pojętego interesu myśliwych. Środowiska łowieckie od wielu lat dążą do ponownego wpisania wilka na listę gatunków łownych, a ostatnie stanowisko PZŁ jest tego wyraźnym dowodem – zauważa Radosław Ślusarczyk.

Kontakt:
Radosław Ślusarczyk, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329, e-mail: [email protected]

Deklaracje podatkowe

Przekaż 1,5%

Wesprzyj nasze działania przekazując 1,5% swojego podatku. Pobierz bezpłatny, bezpieczny program do rocznego rozliczenia podatkowego PIT.

Pracownia na YouTube

W obronie wilków pod Ambasadą Republiki Słowacji