PRACOWNIA 28.09.2021

Premierze, broń integralności granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego - apel do Mateusza Morawieckiego w sprawie Łyśca

www-674-440-morawiecki.png

Trwają prace nad rozporządzeniem Rady Ministrów, którego celem ma być wyłączenie szczytu Łyśca (Łysej Góry) ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Organizacje przyrodnicze apelują do premiera Mateusza Morawieckiego o zaprzestanie prac nad rozporządzeniem, które godzi nie tylko w rodzimą przyrodę, ale też w polskie interesy narodowe.

Choć obecny projekt rozporządzenia procedowany jest zaledwie od kilku miesięcy, to próby wyłączenia szczytu Łyśca z parku narodowego i przejęcia znajdujących się tam budynków przez zakon oblatów, trwają od lat. Próby, jak podkreślają autorzy apelu, całkowicie nieuzasadnione, zarówno z prawnego jak z historycznego punktu widzenia.

Budynki, które znajdują się na tym terenie, są wpisane do rejestru zabytków i od XIX wieku stanowią własność państwa polskiego. W 1819 roku na mocy bulli papieża Piusa VII skasowano mieszczący się na Łyścu klasztor benedyktynów, a wchodzące w jego skład ziemie wraz z budynkami sprzedano, by sfinansować inne przedsięwzięcia kościelne. W 2002 r. przynależność tego terenu państwu polskiemu potwierdziła Komisja Majątkowa, w której skład wchodzili przedstawiciele MSWiA oraz Kościoła.

"Apelujemy do premiera Morawieckiego o wstrzymanie prac nad tym szkodliwym dla przyrody i społeczeństwa rozporządzeniem. Szczyt Łyśca należy do nas wszystkich i nie może być traktowany jak coś, co można przehandlować lub wymienić na pozbawiony wartości przyrodniczych i historycznych teren w innym, oddalonym miejscu. Dlatego nie ma i nie będzie naszej zgody na okradanie nas z tego, co należy do wszystkich Polek i Polaków." - mówi Łukasz Misiuna ze Stowarzyszenia MOST.

"Nasz apel jest wyrazem troski o narodowe dziedzictwo, którym Góry Świętokrzyskie są w nie mniejszym stopniu niż Wawel czy Giewont. Dlatego zwracamy się do wszystkich osób dobrej woli o dołączenie do naszego wezwania. Mamy nadzieję, że premier stanie po stronie własnych obywatelek i obywateli, których już niemal 38 tysięcy domaga się utrzymania integralności granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego" - mówi Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Pełna treść apelu do premiera znajduje się TUTAJ

Osoby do kontaktu:
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel.: 660 538 329
Łukasz Misiuna, Stowarzyszenie MOST, tel.: 664 015 563