PRACOWNIA 30.11.2007

Apel do Ministra Środowiska, by nie dopuścił do dewastacji przyrody Tatr

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz 8 innych organizacji społecznych i ekologicznych: Greenpeace Polska, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych Kuling, Federacji Zielonych – Grupa Krakowska, Liga Ochrony Przyrody Okręg Nowosądecki, „Magazyn Obywatel” i Instytut Spraw Obywatelskich, Sekcja Parków Narodowych Polskiego Klubu Ekologicznego, Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, Towarzystwo na Rzecz Ziemi zwracają się do Ministra Środowiska z Apelem by podjął stosowne działania ochronne w sprawie kolei linowej na Kasprowy Wierch. 15 grudnia 2007 r. nastąpi oficjalne otwarcie zupełnie nowej kolei linowej z Kuźnic na Kasprowy Wierch, która zimą będzie wwozić dwukrotnie więcej ludzi w serce Tatr.

Zobacz treść APELU

Sprawa ochrony Tatr i rozbudowy kolei na Kasprowy Wierch stanowi precedens w skali kraju. Jest to największa inwestycja na terenie prawnie chronionym w Polsce (Tatrzański Park Narodowy, rezerwat ścisły, Światowy Rezerwat Biosfery, obszar Natura 2000), która została przeprowadzona bez zbadania jej wpływu na bezcenną przyrodę Tatr i żyjące tam kozice, świstaki oraz wiele innych gatunków roślin i zwierząt. Decyzję o rozbudowie kolei zostały podjęte uznaniowo z pominięciem głosu społecznego (naukowców i organizacji ekologicznych), a co najważniejsze z pominięciem prawa krajowego i UE. Co istotne, dwie decyzje podjęte przez poprzedniego ministra środowiska Jana Szyszko w sprawie rozbudowy kolei linowej zostały uchylone przez sąd i uznane za bezprawne. Obecnie nadal toczą się postępowania przed krajowymi sądami oraz rozpatrywana jest skarga organizacji ekologicznych przez Komisję Europejską.

Przed laty, w 1935 r., kiedy kolej została oddana do użytku, zaprotestowała cała Państwowa Rada Ochrony Przyrody podając się do dymisji na czele z światowej sławy autorytetem Władysławem Szaferem.

Tatry są bezcenną wartością i dziedzictwem narodowym, którą należy chronić na równi z Wawelem i Zamkiem Królewskim. Od wielu lat ich najcenniejsze fragmenty są objęte najwyższą prawną formą ochrony. Od ponad stu lat Tatry są także symbolem i swoistym matecznikiem ochrony przyrody w Polsce. Lekceważenie dbałości o dziedzictwo przyrodnicze jest naganne w każdym miejscu, lecz w Tatrach nabiera ono dodatkowego negatywnego, złowrogiego wymiaru.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 606 950 329; e-mail: [email protected]  
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra k. Bielska-Białej
tel.: 33 817 14 68