Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Parlament Europejski za skuteczną ochroną przyrody w Strategii Bioróżnorodności

DODANE: 9-6-2021

pe-zwyciestwo-674.jpg

We wtorek 8 maja br. Parlament Europejski przyjął Sprawozdanie do Strategii Bioróżnorodności UE do 2030 r. Dokument w wersji przegłosowanej przez PE wskazuje istotne dla ochrony przyrody kierunki działań takie jak: ścisła ochrona lasów pierwotnych i starodrzewów, podporządkowanie zarządzania lasami w UE Prawu Klimatycznemu i Strategii Bioróżnorodności oraz konieczność rewizji podejścia UE do spalania biomasy leśnej. Pozytywne ustosunkowanie się eurodeputowanych do ambitnych założeń Strategii jest zielonym światłem dla skutecznej ochrony europejskiej przyrody. To także wielki sukces działań obywatelskich dla ochrony lasów – komentują przedstawiciele organizacji ekologicznej.

Protokół głosowań Parlamentu Europejskiego z dn. 8.06.2021 r.

Ogłoszona przez Komisję Europejską w maju ubiegłego roku Strategia Bioróżnorodności jest odpowiedzią na światowy kryzys różnorodności biologicznej oraz klęskę dotychczasowych starań politycznych, by go powstrzymać. Kluczem do tego mają być ambitne, wiążące prawnie cele dotyczące ochrony przyrody. Strategia, w zaproponowanej przez Komisję Europejską formie zakłada m.in.: objęcie ochroną 30% terenów wodnych i 30% terenów lądowych w UE, w tym objęcie 10% terenów ochroną ścisłą. Ściśle chronione mają być wszystkie lasy pierwotne i starodrzewy. Dokument zapowiada również opracowanie nowej Strategii Leśnej UE oraz wiążących prawnie regulacji dotyczących odbudowy zdegradowanych ekosystemów.

Inicjatywa własna Parlamentu Europejskiego ws. Strategii to ważny miernik poparcia dla zaproponowanych przez Komisję Europejską zapisów. Pozytywne ustosunkowanie się parlamentarzystów do ambitnych założeń Strategii jest wyraźnym sygnałem dla Komisji Europejskiej, że ta będzie mogła liczyć na poparcie Europarlamentu we wdrażaniu inicjatyw zapewniających skuteczną ochronę przyrody – w tym przygotowania wiążących państwa członkowskie rozwiązań prawnych.

Droga do uchwalenia inicjatywy w jej ostatecznym kształcie nie była jednak prosta. Zarówno na etapie głosowania w Komisji Ochrony Środowiska (ENVI) jak przed głosowaniem plenarnym pojawiały się propozycje mające na celu osłabienie ambitnych założeń Strategii. Szczególnie niepokojące z punktu widzenia ochrony przyrody były poprawki zgłaszane przez posłów EPP, wykreślające wezwanie do ścisłej ochrony lasów naturalnych i starodrzewów czy dopuszczające w takich miejscach polowania rekreacyjne.

Odrzucenie kontrowersyjnych poprawek przez Parlament Europejski jest ważnym sygnałem, że presja społeczna w kwestii ochrony przyrody ma sens – mówi Sylwia Szczutkowska ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. – Obywatele pisali do eurodeputowanych maile, prosili ich o deklarację ws. Strategii w mediach społecznościowych. Efekt był widoczny we wczorajszym głosowaniu. To wyraźny znak, że czas zarządzania lasami bez uwzględniania głosu społeczeństwa dobiega końca.

Negatywne dla przyrody poprawki zostały wśród polskich europarlamentarzystów i europarlamentarzystek wsparte niemal wyłącznie przez posłów i posłanki ECR (której trzonem jest Prawo i Sprawiedliwość). Polscy deputowani z EPP, choć sami zgłaszali część z tych szkodliwych zapisów, głosowali w większości nad ich odrzuceniem.

To nie koniec działań na rzecz wdrożenia Strategii – mówi Sylwia Szczutkowska z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. – Przed nami jeszcze prace nad dokumentem na poziomie Rady Europejskiej oraz nad wdrażaniem dokumentu na gruncie Polski. Głosowanie w Parlamencie Europejskim to duży sukces społeczeństwa obywatelskiego na rzecz lepszej, bardziej skutecznej i wiążącej prawnie ochrony lasów w UE.


Osoba do kontaktu:
Sylwia Szczutkowska, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel.: 512 281 664, [email protected]