PRACOWNIA 05.11.2007

Więcej narciarstwa w Muszynie

W grudniu uruchomiona zostanie nowa kolejka i wyciąg narciarski z muszyńskiego Szczawnika do Wierchomli. Wyciągi do Szczawnika powstały na terenie Natura 2000, niestety zaopiniowane zostały zanim przepisy unijne zaczęły obowiązywać.

Dzięki połączeniu górskiej grani stacją narciarską w Wierchomli z okolicami Muszyny powstanie jeden z największych w kraju ośrodków sportów zimowych z 13 km nartostrad, 12 wyciągami i kolejkami. Stacja o nazwie „Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla” będzie osiągać przepustowość ponad 12 tys. osób na godzinę. Nowa nitka narciarskiej autostrady ma trzy kilometry, będzie sztucznie naśnieżana i oświetlana. Wytyczona jest z wioski Szczawnik na szczyt Jaworzynki, dokąd biegną wyciągi z Wierchomli.

Władze Muszyny od początku wspierały inwestora, liczą w ten sposób na rozwój turystyczny uzdrowiska. Krzysztof Brzeski, prezes spółki Dwie Doliny, który 10 lat temu zaczął inwestować w Wierchomli, szacuje nową inwestycję na 40 mln zł. W dalszym etapie planuje m.in. budowę hotelu w Szczawniku. Dzięki temu liczy na potrojenie obrotów w ciągu dwóch lat. Jest przekonany, że będzie to początek prawdziwego boomu inwestycyjnego w tym regionie.

Niestety powstanie tej inwestycji wpisuje się w ogólny trend zabudowywania gór, któremu Beskid Sądecki w ostatnich latach poddany jest w stopniu większym niż inne górskie rejony Karpat. Wybudowany wyciąg powstał w obszarze Natura 2000, zaplanowany został jednak w czasie, gdy prawo unijne nie chroniło jeszcze beskidzkich stoków. Inwestycja została zresztą zaopiniowana przez Popradzki Park Krajobrazowy właśnie w czasie, gdy ostrzejsze wymogi dotyczące ochrony przyrody nie obowiązywały.

Nowa inwestycja jest realizacją tzw. „pierwszego elementu sieci”, o którym Pracownia na rzecz Wszystkich Istot pisała w wydanej w 2006 r. publikacji „Wpływ turystyki masowej na dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Karpat. Raport z monitoringu kierunków zagospodarowania i wykorzystania turystycznego polskich gór”. Raport szczegółowo przedstawiał plany powstania projektu „Siedmiu Dolin”, który ma doprowadzić do zagospodarowania sporej części Beskidu Sądeckiego.

Czytaj więcej: