Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Społeczne poprawki do nowelizacji ustawy ooś

DODANE: 17-3-2021

oos.jpg

Koalicja organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Fundacja Frank Bold, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Fundacja Greenpeace Polska, Fundacja WWF Polska) w związku z trwającymi w Senacie pracami legislacyjnymi dotyczącymi nowelizacji ustawy ooś przedstawia społeczne poprawki do ww. projektu.

Zobacz poprawki do projektu nowelizacji ustawy ooś

Procedowany projekt dotyczy kluczowych dla obywateli kwestii współdecydowania o środowisku, jest także istotny dla jakości prowadzonych w naszym kraju procesów inwestycyjnych. Stanowi on także odpowiedź na toczące się przed Komisją Europejską postępowanie dotyczące braku prawidłowej transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Rządowa propozycja, choć wprowadza do ustawy także pozytywne zmiany, to w wielu miejscach zawiera błędy i niedociągnięcia, które w akcie prawnym takiej wagi nie powinny mieć miejsca.
Dodatkowo podczas procedowania projektu zmiany ustawy w Sejmie odrzucono wniosek strony społecznej o wysłuchanie publiczne, a sam proces przyjęcia nowelizacji przez Sejm przebiegł w ekspresowym tempie. Zaprezentowane poprawki stanowią więc głos społeczeństwa, który mamy nadzieję zostanie usłyszany. Wierzymy, że zaproponowane przez organizacje poprawki spotkają się z uznaniem rządzących i zostaną wdrożone dla poprawy stanowienia prawa środowiskowego w Polsce.

Kontakt:
Sylwia Szczutkowska, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 512281664, e-mail: [email protected]