PRACOWNIA 08.09.2020

Hekatomba w polskich rzekach. Zapraszamy na konferencję „Współczesne zagrożenia dla ekosystemów rzek powodowane przez energetykę węglową”

konf-fb-post-poziomy.jpg

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Towarzystwo na rzecz Ziemi oraz Koalicja Ratujmy Rzeki serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej

Współczesne zagrożenia dla ekosystemów rzek powodowane przez energetykę węglową

10 września br., godz. 10:00 - 16:00.
Zebra Tower, ul. Mokotowska 1, Warszawa

Sala Konferencyjna 1+2, 12 piętro, wejście A od strony Ronda Jazdy Polskiej

Elektrownia Kozienice zabiła w 2 lata ponad 300 mln sztuk narybku i wczesnych form narybkowych ryb żyjących w Wiśle, a elektrownia Ostrołęka B unicestwiła w rok 37 mln ryb w Narwi. Z czego wynika taki wpływ na ichtiofaunę i jakie działania są niezbędne by go zminimalizować?

 

Podczas konferencji prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk zaprezentuje wyniki pierwszych w Polsce badań dotyczących strat w ichtiofaunie Wisły i Narwi powodowanych przez elektrownie termiczne z otwartym systemem chłodzenia. Uczestnicy konferencji otrzymają też szczegółowy raport z badań. Ponadto zaproszeni eksperci – dr inż. Michał Nowak, mec. Miłosz Jakubowski, dr hab. Roman Żurek, dr Sylwester Kraśnicki i prof. dr hab. Leszek Pazderski – poruszą najistotniejsze problemy środowiskowe i prawne związane z funkcjonowaniem elektrowni węglowych w kontekście ochrony wód. Jest to szczególnie istotne w dobie widocznych zmian klimatycznych i narastających problemów z dostępem do zasobów wodnych.

 

Konferencja skierowana jest do zarówno do przedstawicieli świata nauki, jak i organizacji pozarządowych, przyrodników, przedstawicieli sektora energetycznego, instytucji państwowych i administracji zajmujących się ochroną środowiska, parlamentarzystów i samorządowców oraz mediów.

 

Wyniki naszych badań są porażające i pokazują skalę zniszczenia, jakie elektrownie powodują w przyrodzie polskich rzek. Mówimy o dziesiątkach a nawet setkach milionów zabijanych osobników. Jest to temat jak dotąd całkowicie pomijany w Polsce, choć tylko w dorzeczu Wisły posadowionych jest aż 7 takich instalacji. Należy podkreślić, że problem dotyczy też elektrowni gazowych i jądrowych. Ilość zabijanych ryb nie zależy od rodzaju paliwa, ale od ilości wody pobieranej przez elektrownie – mówi prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk, współautor raportu i kierownik zespołu prowadzącego badania.

 

Politycy i koncerny energetyczne często zapominają, że rzeki pełnią znacznie więcej funkcji - ekosystemowych, społecznych i gospodarczych - niż tylko chłodzenie bloków energetycznych. Stała negatywna presja na ekosystemy wodne, bezprawne przegradzanie i piętrzenie rzek na wyłączne potrzeby elektrowni dokładają się do ogromnych już kosztów, jakie energetyka węglowa generuje zanieczyszczając powietrze i pogłębiając kryzys klimatyczny – wskazuje Jan Ruszkowski z Polskiej Zielonej Sieci, organizacji wchodzącej w skład Koalicji Ratujmy Rzeki. – To kolejne argumenty za jak najszybszą transformacją energetyczną w naszym kraju – dodaje.

 

Skuteczna ochrona rzek wymaga międzysektorowej współpracy opartej na aktualnych danych. Celem konferencji jest przede wszystkim rozpowszechnienie nowej wiedzy o wpływie elektrowni na polskie rzeki oraz zapoczątkowanie dyskusji na ten, jak dotąd mało znany, temat. Dlatego liczymy na obecność przedstawicieli instytucji państwowych odpowiedzialnych za ochronę rzek oraz innych interesariuszy takich jak Polski Związek Wędkarski czy sektor energetyczny - podsumowuje Diana Maciąga, koordynatorka ds. klimatu i energii Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

 

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników z jednej instytucji.

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać poprzez FORMULARZ REJESTRACJI.

 

W związku z trwającą pandemią COVID19 informujemy, że podczas wydarzenia wszyscy uczestnicy konferencji zobowiązani są do noszenia maseczek oraz zachowania dystansu minimum 1 metra. Organizator zapewnia płyn do dezynfekcji rąk.

Kontakt:

Anna Dziedzic, [email protected],  tel: 737 692261
Robert Wawręty, [email protected], tel: 508 585 130

 


konferencja-rzeki_program_s

 

Hekatomba w polskich rzekach. Elektrownie zabijają setki milionów ryb

Prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk prezentuje wnioski z raportu „Wpływ elektrowni termicznych na ichtiofaunę. Współczesne zagrożenia dla ekosystemów rzek powodowane przez energetykę węglową”