PRACOWNIA 11.11.2005

Tatrzańskie kozice zostały policzone

W Tatrach doliczono się kozic, jest ich dokładnie 486. Tyle zwierząt wypatrzyli polscy i słowaccy przyrodnicy w ramach zakończonej właśnie dorocznej jesiennej akcji. Według wstępnych, jeszcze nie zweryfikowanych wyników, po polskiej stronie Tatr naliczono 116 kozic, po słowackiej – 370.

Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN), wspólnie z kolegami ze słowackiego Tatrzańskiego Narodowego Parku (TANAP), oceniają w terenie stan pogłowia kozicy tatrzańskiej jesienią każdego roku. Wiosną, w czasie kolejnej akcji, sprawdzają, ile zwierząt przetrwało zimę, i ile przyszło na świat. Kozice są bardzo ruchliwymi i płochliwymi zwierzętami, dlatego wyniki akcji w przygranicznych rejonach obserwacyjnych po polskiej stronie granicy wymagają konfrontacji z danymi Słowaków.

Jeszcze w latach 80. XX wieku w całych Tatrach było około 1000 kozic. „Populacja kozicy tatrzańskiej od lat jest ustabilizowana w całych Tatrach na poziomie 450 – 500 sztuk. Od pięciu lat jest nawet nieznaczny postęp w ich liczebności. Wcześniej mieliśmy załamanie populacji, kiedy to po polskiej stronie żyło mniej niż 90 zwierząt” – ocenia wicedyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Zbigniew Krzan.