PRACOWNIA 09.08.2007

Apel do władz Cieszyna w sprawie Kotarza

10 sierpnia zostanie zaprezentowany Apel do władz Cieszyna w sprawie wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec osób i instytucji, które dopuszczają się łamania prawa i niszczenia przyrody góry Kotarz w Brennej. Apel zostanie zaprezentowany w czasie wernisażu wystawy fotograficznej Dzika Polska organizowanej w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie.

Od 9 sierpnia do 14 września, w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie można zwiedzać wystawę zdjęć największych polskich fotografików przyrody, ukazujących piękno i zagrożenia najcenniejszych przyrodniczo miejsc w Polsce. Wystawa Dzika Polska jest udostępniana nieodpłatnie, ponieważ jej podstawowym celem jest zachęcenie jak najliczniejszej rzeszy ludzi do zwrócenia uwagi na ginący obok nas świat pięknej i bezcennej przyrody.

Część fotografii prezentowanych na wystawie pochodzi także z okolic samego Cieszyna, miasta które charakteryzują piękne, ale i bezpośrednio zagrożone bezpowrotną degradacją krajobrazy i przyroda. Warto wspomnieć chociażby o kontrowersyjnym pomyśle zagospodarowania jednego z najcenniejszych przyrodniczo i krajobrazowo miejsc, góry Kotarz w Brennej. Wtedy gdy jeszcze plany na budowę wielkiej stacji narciarskiej nie zostały ustanowione, już bezprawnie wybudowano drogę pod realizację tej inwestycji. Przy jej budowie, jak potwierdza Nadleśnictwo w Ustroniu wycięto nadmierną ilość drzew i zniszczono krajobraz widokowej Hali Jaworowej. Po nowej, nielegalnej drodze, jeszcze niedawno pięknym lesie bukowym, obecnie jeżdżą samochody osobowe.

Przyroda Kotarza jest tak cenna, iż nawet Europejskie prawo ochrony przyrody zaleca jej zachowanie w niezmienionym stanie. Również krajowe prawo objęło górę Kotarz ochroną i włączyło ją w granice Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.

Rejon ten stanowi ważną trasę wędrówek wilków i innych zwierząt, łączącą dwa duże chronione obszary Natura 2000, jest znaczącym siedliskiem unikatowych i chronionych storczyków, a nawet rośnie tam druga co do wielkości jodła w Polsce!

podsumowuje Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Obecnie, najbliższe nam okolice i ich bezcenne wartości przyrodnicze wciąż podlegają bezprawnemu niszczeniu. Dlatego też w ramach wernisażu wystawy Dzika Polska, który odbędzie się 10 sierpnia o godz. 17.00. organizator wystawy Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot planuje wystąpienie z oficjalnym apelem do władz miasta Cieszyna o zapewnienie właściwej ochrony naszej przyrodzie oraz wyciągnięcie konsekwencji wobec osób i instytucji, które dopuszczają się łamania prawa i niszczenia bezcennych wartości naturalnych, w tym również osób prywatnych, które jeżdżą samochodami po nielegalnie wybudowanej drodze na Halę Jaworową pod Kotarzem.

W ramach wernisażu zostanie również zaprezentowany film Dzikie Karpaty oraz odbędzie się konferencja prasowa, podczas której przedstawiciel Pracowni zaprezentuje Stowarzyszenie, będzie mówić o sytuacji na Kotarzu, działaniach prowadzonych przez Pracownię – kampaniach w obronie przyrody, prowadzonej edukacji ekologicznej i idei Dzikiej Polski.

Wernisaż: 10 sierpnia (piątek), godz. 17.00
Miejsce: Cieszyn, Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości, ul. Zamkowa
Termin prezentacji: 9 sierpnia – 14 września 2007 r.

Autorami pięknych zdjęć są: Wiktor Wołkow, Jan Walencik, Marta Lelek, Janusz Korbel, Jacek Zachara i Ryszard Kulik.

Wystawa jest zbiorem 39 plansz fotograficznych o wymiarach 100 x 70 cm, wykonanych podczas terenowych rekonesansów w najcenniejszych naturalnych obszarach Polski.

Do tej pory wystawa była pokazywana m.in. w: Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, Bielsku-Białej, Suwałkach, Kielcach, Inowrocławiu, Cieszynie, Poznaniu, Wrocławiu, Wałbrzychu, Rzeszowie, Myślenicach, Krakowie, Łodzi, Dublinie (Irlandia), Krośnie, Kazimierzu Dolnym, Zawierciu, Gdańsku, Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Legnicy, Słupsku, Mielcu, Tucholi.


 

Wystawa i warsztaty są częścią ogólnopolskiego projektu „Przyroda wokół nas bezcennym dziedzictwem społecznym – prośrodowiskowa kampania edukacyjna Dzika Polska”, realizowanego obecnie przez PnrWI i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Za wystawę i warsztaty odpowiada Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, poglądy w nich wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie